Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.07-0032-C0001
Номер на проект: ВG161PO001/1.4-07/2010/033-02
Наименование: "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница"
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 03.05.2011
Начална дата: 23.06.2011
Дата на приключване: 23.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Дупница ” е изработване на интегриран план за градско развитие, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в град Дупница.
Дейности: Дейност 1 Организация и управление на проекта
Дейност 2 Подготовка и провеждане на тръжни процедури (дейността се извършва 2,3,4,5 и 12 ме. от старта на проекта)
Дейност 3 Изготвяне на ИПГВР-Дупница
Дейност 4 ЕОПП и ОВОС (дейнсотта све извършва 12,13,14,23,24 и 25 м. от старта на проекта)
Дейност 5 Публичност и визуализация на проекта
Дейност 6 Одит на проекта (дейността се извършва 6,12,18,24,28 и 29 м. от старта на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 499 990 BGN
Общ бюджет: 405 000 BGN
БФП: 402 729 BGN
Общо изплатени средства: 292 922 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 402 729 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 166 247 BGN
2013 52 827 BGN
2014 73 848 BGN
2015 0 BGN
292 922 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 342 319 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 747 BGN
2013 47 266 BGN
2014 66 075 BGN
2015 0 BGN
262 088 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 409 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 500 BGN
2013 5 561 BGN
2014 7 774 BGN
2015 0 BGN
30 834 BGN
Финансиране от бенефициента 3 838 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени/изпълнени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз