Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.08-0002-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Интегриран проект за осигуряване на трайна интеграция на маргинализираните общности в община Дупница
Бенефициент: Община Дупница
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.08.2013
Начална дата: 25.09.2013
Дата на приключване: 01.11.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на благосъстоянието и устойчиво интегриране на маргинализирани общности, чрез прилагане на взаимодопълващи се комплексни мерки и подходи.
Дейности: 2.1. Мерки за задържане в образователната система Прилагане на гъвкави стимулиращи комплексни мерки, насочени към ученици, педагози и родители, които целят да повишат интереса и мотивацията на учащите към образователния процес и да доведат до задържането им в образователната система.
2.2. Предоставяне на услуги на деца и младежи и техните родители за по-добра адаптация към образователната система и изискванията на пазара на труда Фондация „Подслон за човечеството” – Хабитат България има за ангажимент според разписаното партньорско споразумение, по врема на изпълнение на проекта да предоставя услуги (информиране, напътствия, психологическа подкрепа и кариерно консултиране) на младежи от целевата група и техните родители за по-добрата им адаптация към образователната система и изискванията на пазара на труда.
2.3. Провеждане на курсове за ограмотяване на възрастни. Хората без образование и квалификация трудно се устройват на работа на първичния пазар на труда, тъй като работодателите търсят работници с професия и квалификация. Липсата на трудови навици и професионални умения ги оформя като рискова група на пазара на труда, което има сериозно негативно социално и икономическо значение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 146 784 BGN
Общ бюджет: 15 048 BGN
БФП: 15 048 BGN
Общо изплатени средства: 37 578 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 15 048 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 29 357 BGN
2015 8 222 BGN
37 578 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 12 791 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 24 953 BGN
2015 6 988 BGN
31 942 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 257 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 4 404 BGN
2015 1 233 BGN
5 637 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой/% отпаднали ученици, отново интегрирани в образователната система
Индикатор 3 (Д) лица с повишена адаптивност и възможност за интеграция
Индикатор 4 (Д) брой лица завърршили курс за ограмотяване


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз