Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121689471 "ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Орехова гора 42А
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ (СУИС) СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ISO 27001:2005 04.08.2009 45 652 22 826 23 403 22 826 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0004-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите, развитие и подобряване на управлението на човешките ресурси в Агенцията по вписванията BG051PO002-2.4.02-0008-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Корекция на река Суходолска и ремонтни дейности на язовир Суходол 2, квартал Суходол, район Овча купел, Столична община BG161PO001-1.4.06-0006-C0001
Фестивали за изкуство в публичното пространство: SOFIA CONTEMPORARY и Фестивал на открито в Западен парк BG161PO001-1.1.10-0055-C0001
Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти - културната марка за устойчиво развитие, обновление и повишаване на привлекателността на община Стамболийски BG161PO001-1.1.10-0043-C0001
"КИТАРИАДА - "културна марка" за град Перник" BG161PO001-1.1.10-0048-C0001
Доизграждане и усъвършенстване на ЕИСПП и интегриране на ведомствените информационни системи с ядрото на ЕИСПП BG051PO002-3.3.05-0003-C0001
Историята, културата и природата - туристическите атракции на община Мездра BG161PO001-3.1.03-0032-C0001
"Векът на Цар Симеон оживява" BG161PO001-3.1.03-0013-C0001
"Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014)-устойчиво развитие на туристическата атракция "Самуилова крепост" в Община Петрич" BG161PO001-3.1.03-0029-C0001
Технологично обновление и ремонт на "Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" ЕООД гр. София BG161PO001-1.1.12-0019-C0001
Подготовка на българската администрация за ефективна защита на националния интерес в Европейския съюз BG051PO002-1.6.02-0022-C0001
Интегриран проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на територията на община Стамболийски BG161PO001-1.1.09-0044-C0001
Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в Република България BG161PO001-3.3.01-0012-C0001
Укрепване на капацитета на МИЕТ като конкретен бенефициент по схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/3.3-01/2008 ”Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и подобряване на информационното обслужване” BG161PO001-5.3.01-0064-C0001
Podkrepa BG161PO002-1.9.01-0001-C0001
Банско, Разлог и Кресна в прегръдката на Пирин BG161PO001-3.2.02-0005-C0001
"Долината на розите и тракийските царе" BG161PO001-3.2.02-0009-C0001
Укрепване на капацитета на МВР за управление на проекти по ОПРР BG161PO001-5.3.01-0069-C0001
Разработване, внедряване и оценка на въздействието на усъвършенствана политика в Държавна агенция „Архиви” BG051PO002-1.3.06-0005-C0001
Разработване и прилагане на Единна методология за функционален анализ на Столична община и район „Витоша” BG051PO002-1.1.04-0016-C0001
“Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих на град Варна” BG161PO001-1.4.09-0006-C0001
Подготвка и провеждане на иновативно културно събитие "Да съживим традициите в Карнобат" BG161PO001-1.1.10-0002-C0001
Повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение BG051PO002-2.4.13-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз