Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0002-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/045
Наименование: Подготвка и провеждане на иновативно културно събитие "Да съживим традициите в Карнобат"
Бенефициент: Община Карнобат
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 16.08.2013
Дата на приключване: 16.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Карнобат
Описание
Описание на проекта: Устойчиво развитие на Карнобат, формиране на идентичен облик и повишаване привлекателността на общината, чрез нови форми на традиционните изява и създаването на „културна марка” на региона.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители Дейност 2: Подготовка и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Дейност 3: Информация и публичност на проекта Дейност 3: Информация и публичност на проекта
Дейност 4: Одит Дейност 4: Одит
Дейност 5: Ремонт на площада Дейност 5: Ремонт на площада
Дейност 6: Доставка на оборудване и материали Дейност 6: Доставка на оборудване и материали
Дейност 7: Промотиране и реклама на Фестивала Дейност 7: Промотиране и реклама на Фестивала
Дейност 8: Организиране и провеждане на Фестивала Дейност 8: Организиране и провеждане на Фестивала
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 523 271 BGN
Общ бюджет: 486 226 BGN
БФП: 486 226 BGN
Общо изплатени средства: 461 915 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 486 226 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 173 988 BGN
2014 142 699 BGN
2015 145 229 BGN
461 915 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 413 292 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 155 673 BGN
2014 127 678 BGN
2015 129 941 BGN
413 292 BGN
В т.ч. Национално финансиране 72 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 18 315 BGN
2014 15 021 BGN
2015 15 287 BGN
48 623 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място.
Индикатор 3 % увеличение на финансиране/инвестиции в културата.
Индикатор 4 Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития.
Индикатор 5 Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития.
Индикатор 6 Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития.
Индикатор 7 Брой посетители на иновативните културни събития.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз