Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0043-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/012
Наименование: Фестивалът на чушката, домата, традиционните храни и занаяти - културната марка за устойчиво развитие, обновление и повишаване на привлекателността на община Стамболийски
Бенефициент: ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Стамболийски
Описание
Описание на проекта: Засилване ролята на културата като катализатор на процеса на регенерация и ключова характеристка за развитие на региона и повишаване на неговата привлекателност.
Дейности: дейност 1 Управление, наблюдение и оценка на проекта
дейност 2 Организационен комитет на Фестивала (ОКФ)
Дейност 3: Дребномащабни инфраструктурни дейности
дейност 4: Осигуряване на оборудване
дейност 5: Фестивал на чушката, домата, традиционните храни и занаяти
дейност 6: Рекламно-информационни дейности
дейност 7: Дейности за осигуряване на публичност и информираност
Дейност 8: Отчетност и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 089 BGN
Общ бюджет: 251 171 BGN
БФП: 251 171 BGN
Общо изплатени средства: 238 613 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 251 171 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 777 BGN
2013 137 835 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
238 613 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 213 496 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 90 169 BGN
2013 123 326 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
213 496 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 676 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 608 BGN
2013 14 509 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 117 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 * Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 3 * Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 4 * Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 * Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 * % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 * % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз