Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000852544 Община Балчик
Седалище Област: Добрич Oбщина: Балчик 9600 Балчик пл. "21-ви септември" 6
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Протегната ръка 14.05.2008 69 108 64 053 7 843 64 053 14,00 Приключен
„Балчик - укрепване свлачище „Сборно място”, подобект: „Вертикална шахта 5” и подобект: „Вертикална шахта 6” 05.02.2010 557 242 557 242 0 557 242 18,00 Приключен
Рехабилитация и благоустрояване на ул. "д-р Зл. Петков", "Иван Вазов", "Г. Бенковски", "Хр. Ботев" и "Дунав"; рехабилитация на два паркинга в страни от улици ул. д-р "Зл. Петков" и "Г. Бенковски"; и изграждане на места в близост до ул. "Г. Бенковски" 16.07.2010 2 956 515 2 956 515 0 2 808 689 24,00 Приключен
Протегната ръка за помощ 05.11.2010 143 204 143 204 0 132 639 14,00 Приключен
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура на територията на община Балчик 13.12.2010 2 131 089 2 131 089 0 1 811 426 24,00 Приключен
Защита на морския бряг на гр. Балчик от абразия и ерозия 03.06.2011 937 211 937 211 0 890 350 24,97 Приключен
"Балчик - сцена на изкуствата" 09.08.2011 0 0 0 0 24,00 Прекратен
"Ние играем и учим заедно" 03.09.2011 111 981 111 981 0 111 979 11,00 Приключен
Оптимизиране процеса на формиране на качествени политики в община Балчик чрез широко прилагане на принципа на партньорство 21.12.2011 132 732 132 732 0 132 703 14,27 Приключен
"Рехабилитация на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик" 21.12.2011 586 116 586 116 0 586 116 49,03 Приключен
Реализация на Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) – гр. Балчик с капацитет 14 деца и благоустрояване на прилежащото дворно пространство в УПИ III, кв. 148, ж.к. Балик 28.12.2011 769 574 769 574 0 769 574 24,00 Приключен
ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА 31.01.2012 3 465 291 3 426 795 40 345 3 426 795 24,00 Приключен
"Изграждане на трети утаител и дълбоководно заустване на ПСОВ-Балчик в Черно море и разширяване обхвата на канализационна мрежа на гр. Балчик". 01.02.2012 422 309 422 309 0 422 309 47,63 Приключен
Подобряване на туристическите атракции и свързаните с тях инфратсруктури на територията на Община Балчик 19.07.2012 4 697 477 3 630 732 1 245 779 3 630 732 37,27 Приключен
Ефективна и ефикасна администрация в Община Балчик 11.10.2012 118 139 118 139 0 118 139 16,00 Приключен
ДА ПРОТЕГНЕМ РЪКА ЗА ПОМОЩ 19.11.2012 117 736 117 736 0 110 832 14,00 Приключен
ПОДПОМАГАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БАЛЧИК ЧРЕЗ ОБУЧЕНИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ 03.06.2013 85 896 85 896 0 85 896 12,00 Приключен
„ЦНСТ - Балчик“ 03.12.2013 86 082 86 082 0 86 081 14,00 Приключен
Повишаване квалификацията на служителите в Община Балчик 16.12.2013 72 962 72 962 0 72 962 9,00 Приключен
Ефективна общинска администрация Балчик 13.08.2014 80 689 80 689 0 80 689 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 Приключен
СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ДОБРИЧ 12.07.2011 53,00 Приключен
„И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО” 30.09.2011 51,77 Приключен
Пъстрото лице на Добруджа 13.08.2012 24,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз