Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 108507750 "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
Седалище Област: Кърджали Oбщина: Кърджали 6600 Кърджали ул. "Булаир" №12А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Основен ремонт на спортна зала към СОУ „Отец Паисий” – Кирково” BG161PO001-4.1.01-0009-C0001
“ПОДОБРЯВАНЕ НА СГРАДНИЯ ФОНД НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АРДИНО” BG161PO001-4.1.01-0025-C0001
Обновяване, основен ремонт и оборудване на ОДЗ „Митко Палаузов”, гр. Крумовград BG161PO001-4.1.01-0037-C0001
“ Рехабилитация на пътните отсечки: (ІV-50078 Кърджали - Опълченско) – Дъждино – Пепелище- / І-5/ от км. 0+000 до км. 2+289.87 (ІV-50069 Кърджали – Зимзелен) – Повет – Панчево от км. 0+000 до км. 3+791.88 (ІV – 50074 Севдалина) – Костино – Върбенци-Крушка – Голяма бара от км 4+500 до км 13+500) и ІV- 50718 (III-507) Мост – Крин - Звиница - граница с Община Стамболово” BG161PO001-2.1.02-0011-C0001
Рехабилитация на общински път HKV - 1214 – разклон на път III – 503 /с. Иваново – с. Върбово/ до с. Славяново, км 0+000 до км 7+000 BG161PO001-2.1.02-0041-C0001
Укрепване на свлачище на път KRZ1285 /I-5/ Кърджали-Енчец-Бленика- Дъждовница-Пъдарци при км. 2+300 до 2+600, кв. Боровец, гр. Кърджали BG161PO001-1.4.03-0009-C0001
Лот 12 Рехабилитация на път ІІ-59 Момчилград - Крумовград BG161PO001-2.1.01-0014-C0001
Лот 13 - Рехабилитация на път ІІІ-597 Ивайловград – Любимец, на път ІІІ-663 Чирпан - Димитровград и на път ІІІ-5071 Чифлик - Горна крепост – Стремци - Черноочене BG161PO001-2.1.01-0015-C0001
Изграждане на крайбрежна стена - корекция по левия бряг на р.Върбица от о.т.970 до 977 по бул.България и почистване на речното корито BG161PO001-4.1.04-0033-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ "Д-р Братян Шукеров", МБАЛ-Смолян BG161PO001-1.1.08-0023-C0001
Мостът - кръстопът на култури BG161PO001-1.1.10-0025-C0001
По Дяволския мост - към райските пътеки в Ардино BG161PO001-3.1.03-0005-C0001
Повишаване на туристическата атрактивност на град Златоград BG161PO001-3.1.03-0043-C0001
"Благоустрояване и покриване на участък от дерето в с. Черноочене- център от водостока на Републиканския път I-5 до УПИ V и VI кв.7 по ПУП на с. Черноочене" BG161PO001-4.1.04-0026-C0001
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" BG161PO001-5.3.01-0068-C0001
Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ, град Момчилград BG161PO005-1.0.06-0071-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз