Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.01-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/2.1-01/2007/001/008-01
Наименование: Лот 12 Рехабилитация на път ІІ-59 Момчилград - Крумовград
Бенефициент: Агенция “Пътна инфраструктура”
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 02.06.2009
Начална дата: 08.10.2009
Дата на приключване: 08.10.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Пътят подсигурява достъпа на населението от община Крумовград до регионалните центрове за социално и медицинско обслужване, както и до учебни заведения – езикови и професионални гимназии и ВУЗ. ІІ–59 обслужва товаро-пътническия поток от област Кърджали до ГКПП “Ивайловград” и до откриването на ГКПП “Маказа” е най – краткия път от община Крумовград до Република Гърция и Бяло море. По път ІІ–59 Момчилград – Крумовград се осигурява достъпа до археологически комплекс “Татул”, до орнитоложкия резерва
Дейности: 1.1. Сформиране на екип, разпределение на функциите.
1.4. Избор на консултант за оказване на методическа помощ при подготовката на тръжните документации и провеждане на процедурите за избор на изпълнител.
1.5. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител на пътно ремонтни дейности.
1.6. Провеждане на процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителството.
1.7. Подготовка на документация за провеждане на тръжна процедура за избор на строителството.
1.8. Провеждане на тръжна процедура за избор и сключване на договор с изпълнител на строителен надзор.
1.9. Избор на консултант за изпълнение на дейност “Аналитичен мониторинг”
1.10. Избор на одитор
1.11. Избор на външен консултант за оказване на методическа помощ при изпълнението на дейност “Публичност и визуализация”
1.12. Подготовка на дейностите по публичност и визуализация.
Дейност 2: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЪТНИ ДЕЙНОСТИ
Дейност 3: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР
Дейност 4: ПУБЛИЧНОСТ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТА
Дейност 5. АНАЛИТИЧЕН МОТИТОРИНГ НА ПРОЕКТА
Дейност 6 : ОДИТ НА ПРОЕКТА
Дейност 7: УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 056 477 BGN
Общ бюджет: 9 483 498 BGN
БФП: 9 483 498 BGN
Общо изплатени средства: 9 483 498 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 9 483 498 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 745 BGN
2011 8 193 512 BGN
2012 1 282 155 BGN
2013 - 914 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 483 498 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 060 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 433 BGN
2011 6 964 485 BGN
2012 1 089 832 BGN
2013 - 777 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 060 974 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 422 525 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 312 BGN
2011 1 229 027 BGN
2012 192 323 BGN
2013 - 137 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 422 525 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз