Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000695160 Министерство на културата
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1040 София бул. „Ал. Стамболийски” №17
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЦЪРКВА "СВ.ГЕОРГИ" В С.АРБАНАСИ” 01.06.2009 563 978 541 456 22 731 541 456 46,47 Приключен
Префасадиране и преустройство на ДТ „Адриана Будевска” – гр. Бургас 12.11.2009 987 579 987 579 0 987 579 29,67 Приключен
Oсновен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство 12.11.2009 0 0 0 0 23,00 Прекратен
„Консервация, реставрация и експониране на Ески джамия и създаване на музей на религите, гр. Стара Загора” 12.11.2009 1 970 633 1 970 633 0 1 970 634 29,67 Приключен
Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство 23.02.2010 3 124 170 3 124 170 0 3 124 170 29,67 Приключен
Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера 23.02.2010 772 207 772 207 0 772 207 27,60 Приключен
Модернизация на основна сцена на Драматичен театър „Ст. Бъчваров” – Варна 23.02.2010 3 269 671 3 269 671 0 3 269 671 33,20 Приключен
Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив 23.02.2010 575 871 575 871 0 579 764 25,57 Приключен
Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография – София 23.02.2010 639 929 639 929 0 647 848 25,57 Приключен
Реконструкция, рехабилитация и оборудване на сградата на Оперно-филхармонично дружество - гр. Русе 05.08.2010 750 343 750 343 0 742 424 22,00 Приключен
Ремонт на сградата и благоустрояване на дворното пространство на Националния политехнически музей - гр. София 05.08.2010 491 117 491 117 0 491 117 22,00 Приключен
Реконструкция и обновяване на на Сатиричен театър "Алеко Константинов" - гр. София 05.08.2010 599 311 599 311 0 599 311 24,00 Приключен
Ремонт и модернизация на сградата на Оперо-филхармонично дружество, гр. Бургас 05.08.2010 1 113 089 1 113 089 0 1 113 089 22,00 Приключен
Ремонт, реконструкция и подобряване на енергийната ефективност на сградата на Национално училище за музикално и сценично изкуство "Панчо Владигеров" - Бургас 05.08.2010 650 900 650 900 0 650 894 22,00 Приключен
Строителство, реконструкция и модернизация на сградата на концертен комплекс "България" - гр. София 05.08.2010 1 423 410 1 423 410 0 1 423 410 23,00 Приключен
Ремонт и благоустрояване на прилежащата инфраструктура на Национален истрически музей" 05.08.2010 0 0 0 0 22,00 Прекратен
Газификация и модернизация на технологичното сценично оборудване на Драматично-куклен театър "Васил Друмев" - гр. Шумен 05.08.2010 - 3 703 - 3 703 205 0 63,47 Прекратен
Ремонт и благоустрояване на архитектурен музей "Св. София" 06.07.2011 608 820 608 820 0 608 820 18,00 Приключен
Възстановяване и социализация на НИАР „Плиска” 20.07.2011 1 064 588 1 048 460 16 128 1 048 458 24,00 Приключен
Възстановяване, експониране и изграждане на туристическа инфраструктура на Раннохристиянска базилика "Червената църква" край гр. Перущица 20.07.2011 1 437 350 1 437 350 0 1 437 279 24,00 Приключен
Възстановяване на сградата на "Кръстатата казарма" (Етнографска експозиция) и изграждане на прилежаща инфраструктура, гр. Видин 20.07.2011 1 335 384 1 332 333 6 475 1 332 333 24,00 Приключен
Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" 20.07.2011 14 201 103 14 201 103 0 14 201 103 55,13 Приключен
Социализация на ИАР „Николопис ад Иструм” 20.07.2011 1 434 846 1 434 846 0 1 434 846 24,00 Приключен
Консервация, реставрация и социализация на могилата Шушманец 20.07.2011 912 155 912 155 0 746 240 24,00 Приключен
Изграждане на подпорна стена, художествено осветление и туристическа инфраструктура за достъп до исторически резерват Трапезица в гр. Велико Търново 20.07.2011 4 219 046 4 203 026 16 020 4 203 026 40,07 Приключен
Възстановяване и социализация на Римска крепост „Сексагинта Приста”. 20.07.2011 909 995 909 995 0 909 995 24,00 Приключен
Песенен Фестивал „Българската планина” - с.Триград, с. Лясково, гр.Девин. 06.10.2011 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Европейска столица на културата-създаване на условия за избор на български град Европейска столица на културата в края на 2012г. Фокус-София,Варна,Пловдив,Русе,Бургас,Стара Загора,Велико Търново 06.10.2011 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Кулинарни фестивали 06.10.2011 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Фестивали по старите български граници- Фестивал „Изкуството на Беломорието” гр.Гоце Делчев 06.10.2011 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Международен фестивал „Град и култура” – гр.Плевен 06.10.2011 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Фестивали на занаятите, традициите и декоративното изкуство – Трявна и Габрово 06.10.2011 0 0 0 0 24,00 Прекратен
Национален музеен комплекс 21.06.2012 24 452 283 24 382 817 69 466 24 378 901 24,00 Приключен
"Укрепване капацитета на Министерство на културата - конкретен бенефициент по ОПРР" 27.07.2012 331 403 331 403 0 331 403 41,00 Приключен
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на "Национално училище по изкуствата "Панайот Пипков", гр. Плевен" 05.04.2013 1 470 443 1 470 443 0 1 470 443 24,00 Приключен
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национално училище за танцово изкуство, гр. София" 05.04.2013 1 489 225 1 489 225 0 1 489 225 24,00 Приключен
"Реконструкция и модернизация за осигуряване на достъпна среда и провеждане на енергоефективни мерки при ремонт на Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" 05.04.2013 1 318 236 1 318 236 0 1 318 236 24,00 Приключен
Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското право чрез въвеждане на електронни административни услуги 15.05.2014 0 0 0 0 17,80 Приключен
Повишаване на професионалната компетентност на служителите от Министерството на културата за реализиране на динамична политика и мерки 15.05.2014 68 552 68 552 0 68 552 17,80 Приключен
Комплексно административно обслужване чрез осигуряване на оперативна съвместимост на регистрите на движимите културни ценности и музеите на Министерство на културата за целите на автоматизирания обмен 01.09.2014 0 0 0 0 12,00 Приключен
Подобрена ефективност на Министерство на културата чрез оптимизиране на структурата в резултат на извършен функционален анализ 16.10.2014 0 0 0 0 12,00 ПрекратенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на административния капацитет на служителите от Министерство на вътрешните работи за превенция и разкриване на престъпленията, свързани с културното наследство на Република България 07.01.2013 24,33 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз