Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.05-0010-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-05/2008/001-7
Наименование: Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” - Пловдив
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 15.01.2010
Начална дата: 23.02.2010
Дата на приключване: 31.03.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е модернизация на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – Пловдив и превръщането му в подходящ и ефективен културен център, допринасящ за развитието на градския ареал.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на работен екип за управление на дейностите по проекта и провеждане на работни срещи
Дейност 2: Информационна кампания и дейности по осигуряване публичност на проекта
Дейност 3: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнител на СМР, строителен надзор
Дейност 4: Изпълнение на строително-монтажни дейности
Дейност 5: Извършване на дейности по строителен надзор
Дейност 6: Одит на проекта
Дейност 7: Изготвяне и предаване на междинни и финален отчет по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 726 613 BGN
Общ бюджет: 575 871 BGN
БФП: 575 871 BGN
Общо изплатени средства: 575 986 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 575 871 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 7 341 BGN
2011 0 BGN
2012 573 950 BGN
2013 - 4 138 BGN
2014 0 BGN
2015 - 1 167 BGN
575 986 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 489 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 240 BGN
2011 0 BGN
2012 487 857 BGN
2013 - 3 518 BGN
2014 0 BGN
2015 - 992 BGN
489 588 BGN
В т.ч. Национално финансиране 86 381 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 1 101 BGN
2011 0 BGN
2012 86 092 BGN
2013 - 621 BGN
2014 0 BGN
2015 - 175 BGN
86 398 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура в сферата на културата
Индикатор 4 ,*& Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура
Индикатор 5 индикатор: Общ брой посетители, облагодетелствани от обновяване на сградите на държавна културна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз