Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000614984 Община Мадан
Седалище Област: Смолян Oбщина: Мадан 4900 Мадан Община Мадан, 4900 Мадан, ул. “Обединение” № 14
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
‹‹По добри условия и среда на обитаване в образователното обслужване, предоставяно в село Върбина и района от СОУ “Св. Св. Кирил и Методий” и ОДЗ “Елица” – град Мадан, община Мадан›› 01.08.2008 884 994 884 994 0 884 994 12,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Разширение на Регионално депо за ТБО, гр. Мадан и изграждане на площадки за предварително третиране на отпадъци в общините Мадан, Златоград и Неделино” 29.12.2008 427 756 427 756 0 530 223 34,00 Приключен
Техническа помощ за подготовка на инвестиционен проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в град Мадан” 12.01.2009 362 587 362 587 0 362 587 32,00 Приключен
„ПАРТНЬОРСТВО И ПРИЯТЕЛСТВО В ОБЩИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ДОМ” 10.04.2009 216 000 216 000 0 216 000 12,00 Приключен
„Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища в община Мадан” 21.05.2009 665 492 665 492 0 665 492 12,00 Приключен
„Дневен център за възрастни хора – Мадан” 01.11.2010 136 731 136 731 0 136 704 14,00 Приключен
Строителни енергоспестяващи дейности за ЦДГ в Начален корпус към СОУ "Отец Пасий" гр.Мадан 27.02.2012 859 715 623 640 236 711 530 094 14,00 Приключен
Партньорство и сътрудничество за реализиране на инициативи в областта на доброто управление между общините Мадан и Рудозем – Република България и община Чивитела ди Романя, Република Италия 02.04.2012 140 145 140 145 0 140 145 12,00 Приключен
„ПОДКРЕПА ЗА ЕФЕКТИВНО СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ И ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ ЗА ХОРАТА ОТ УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ В ОБЩИНА МАДАН” 27.11.2012 111 657 111 657 0 104 768 17,00 Приключен
Оптимизиране на структурата и функциите на община Мадан – път към подобряване ефективността на работа. 12.08.2013 68 008 68 008 0 68 008 12,00 Приключен
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики в община Мадан в партньорство и координация с всички заинтересовани страни 29.10.2013 67 429 67 429 0 67 429 9,00 Приключен
Повишаване на квалификацията на служителите в община Мадан 06.01.2014 79 125 79 125 0 79 125 9,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
"Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса в общините Рудозем и Мадан" 12.06.2009 32,00 Приключен
„Надежда за достоен живот – гр. Мадан” 24.06.2009 12,00 Приключен
Подкрепа за достоен живот 08.10.2010 53,47 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз