Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0083-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Студенти по пътя на книгата Практически курс по книгоиздаване
Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 05.10.2009
Дата на приключване: 05.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: 1. Адаптиране и надграждане на академичните знания и умения на студентите-филолози в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез включването им в реална работна среда; 2. Успешна бъдеща професионална реализация чрез практиката за учене през целия активен живот; 3. Създаване на действена връзка между висшето образование и бизнеса като потребител на студенти-филолози.
Дейности: 1.2.Работна програма І: 2. Провеждане на ежемесечни работни срещи на координаторите на проекта, партньорите и отговорните лица
1.1.Работна програма І: 1. Работна среща на координаторите на проекта и организаторите и изготвяне на подробен план-график
2.1.Работна програма ІІ: 1. Подготовка за провеждането на практиката
2.2.1.Работна програма ІІ: 2. Провеждане на практиката – група 1
2.2.2.Работна програма ІІ: 2. Провеждане на практиката – група 2
2.2.3.Работна програма ІІ: 2. Провеждане на практиката – група 3
2.2.4.Работна програма ІІ: 2. Провеждане на практиката – група 4
2.2.5.Работна програма ІІ: 2. Провеждане на практиката – група 5
2.3.Работна програма ІІ: 3. Ежемесечни срещи на практикантите и обучителите
2.4.Работна програма ІІ: 4. Текущ контрол и оценка на практиката на студентите
3.1.Работна програма ІІІ: 1. Оценка и отчет на извършените дейности
Партньори
Партньори:
„Летера” ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 99 091 BGN
Общ бюджет: 90 002 BGN
БФП: 90 002 BGN
Общо изплатени средства: 90 002 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 90 002 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 53 854 BGN
2011 0 BGN
2012 36 148 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
90 002 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 76 501 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 45 776 BGN
2011 0 BGN
2012 30 726 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 501 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 500 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 8 078 BGN
2011 0 BGN
2012 5 422 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 500 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз