Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0064-C0001
Номер на проект: Д01-454/05.11.2012
Наименование: Пловдивски електронен университет (ПеУ): национален еталон за провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование
Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 05.11.2012
Дата на приключване: 19.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Основната цел на Проекта е превръщане на ПУ „Паисий Хилендарски“ в национален еталон за организация и провеждане на качествено е-обучение в системата на висшето образование.
Дейности: Дейност 1 Създаване на нормативна база и информационна инфраструктура
Дейност 2 Създаване на стандартизирани учебни материали и е-ресурси
Дейност 3 Организиране и провеждане на пилотно смесено обучение
Дейност 4 Реализация на програма за повишаване на квалификацията в е-обучението.
Дейност 5 Организиране и провеждане на дистанционне програми
Дейност 6 Развитие на специализирани университетски звена
Дейност 7 Осигуряване на принципите за достъпност и на качество на е-обучението
Дейност 8 Популяризиране, мултиплициране и устойчиви схеми за разпространение
Дейност 9 Управление на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"Дигитех Денкщат Австрия" ДЗЗД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 767 960 BGN
Общ бюджет: 728 954 BGN
БФП: 728 954 BGN
Общо изплатени средства: 723 558 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 728 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 153 592 BGN
2013 0 BGN
2014 421 700 BGN
2015 148 266 BGN
723 558 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 619 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 130 553 BGN
2013 0 BGN
2014 358 445 BGN
2015 126 026 BGN
615 024 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 343 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 23 039 BGN
2013 0 BGN
2014 63 255 BGN
2015 22 240 BGN
108 534 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 3 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз