Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.03-0048-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Практически занимания в реална работна реда за студенти – бъдещи психолози и педагогически съветници.
Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 15.07.2009
Начална дата: 24.09.2009
Дата на приключване: 24.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на обучението на студентите в специалност психология от ПУ „Паисий Хилендарски”, посредством допълнителна професионална подготовка в реална работна среда.
Дейности: 1.Управление на проекта.
2.Разработване на програма за провеждане на практическите занимания и набавяне на необходимия помощен психологически инструментариум (специализирани тестове и наръчници)
3.Провеждане на предварително обучение.
4.*Организация на обучението и наставничество:
5.Провеждане на практическите занимания.
6.Разпространение, публичност и визуализация на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 95 358 BGN
Общ бюджет: 83 069 BGN
БФП: 83 069 BGN
Общо изплатени средства: 83 069 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 19 072 BGN
2011 63 997 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 069 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 16 211 BGN
2011 54 398 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 609 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 460 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 861 BGN
2011 9 600 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 460 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици / студенти, включени в студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз