Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.07-0024-C0001
Номер на проект: Д01-4038/18.05.2013
Наименование: Пазарно ориентирани модули в хуманитарните професионални направления
Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2012
Начална дата: 18.05.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
Описание
Описание на проекта: Създаване на действаща връзка между висшето образование, научните изследвания и бизнеса - трите страни на "триъгълника на знанието". Създаване на динамична образователна среда, в която се срещат най-добрите познания.
Дейности: Изпълнение на дейност І.1 (Работна среща)
Изпълнение на дейност І.2 (Ежемесечни работни среща на екипа за организация и управление)
Изпълнение на дейност ІІ.1 (Анализ на учебни планове)
Изпълнение на дейност ІІ.2 (Двупосочно проучване на отношението между обучението и нуждите на пазара на труда)
Изпълнение на дейност ІІІ.1* (Програмен съвет)
Подготовка на дейност ІІІ.2
Изпълнение на дейност ІІІ.2 (Семинар с работодатели)
Изпълнение на дейност ІІІ.3 (Включване на партньорите в обучението)
Изпълнение на дейност ІV. 1 (Създаване на учебен план за нова специалност "Лингвистика (2 чужди езика) с бизнесадминистрация")
Изпълнение на дейност ІV. 2 (Създаване на учебен план за нова специалност "Лингвистика (2 чужди езика) и маркетинг")
Изпълнение на дейност ІV.3. (Създаване на 1-3 пазарно ориентирани модула в учебни дисциплини за действащите специалности във факултета)
Изпълнение на дейност V.1 (Обявяване на прием за учебната 2013/2014 година в новата специалност "Лингвистика (2 чужди езика) с бизнесадминистрация")
Изпълнение на дейност V.2 (Обявяване на прием за учебната 2013/2014 година в новата специалност "Лингвистика (2 чужди езика) с маркетинг")
Изпълнение на дейност V.3 (Подготвяне на нови курсове)
Подготовка на дейност V.4.
Изпълнение на дейност V4 („Университетът среща бизнеса”)
Подготовка дейност 5 („Бизнес ориентация в преподаването”)
Изпълнение на дейност V6
Изпълнение на дейност VIII 1
Изпълнение на дейност VIII 2
Изпълнение на дейност VIII 3
Изпълнение на дейност V 5
Изпълнение на дейност VII 1
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 249 924 BGN
Общ бюджет: 219 883 BGN
БФП: 219 883 BGN
Общо изплатени средства: 219 880 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 219 883 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 49 985 BGN
2014 91 493 BGN
2015 78 402 BGN
219 880 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 186 901 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 42 487 BGN
2014 77 769 BGN
2015 66 642 BGN
186 898 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 983 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 498 BGN
2014 13 724 BGN
2015 11 760 BGN
32 982 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Образователни институции, въвели нови учебни планове и програми
Индикатор 2 Студенти, започнали образованието си по новите учебни планове и програми


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз