Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0062-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: От векове знаем как
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Нешо Бончев" - Панагюрище
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Панагюрище
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1. Подготовка на дейност 1 Изготвяне на календар на ромските етнокултурни празници
1. Изпълнение на дейност 1 Изготвяне на календар на ромските етнокултурни празници
2. Подготовка на дейност 2 Създаване на рубрика в интернет-страницата на СОУ „Нешо Бончев” и в училищния вестник с ромска и интеркултурна тематика
2. Изпълнение на дейност 2 Създаване на рубрика в интернет-страницата на СОУ „Нешо Бончев” и в училищния вестник с ромска и интеркултурна тематика
3.* Подготовка на дейност 3 Концерт-конкурс на ученическо творчество с преглед на традициите на етносите
3.* Изпълнение на дейност 3 Концерт-конкурс на ученическо творчество с преглед на традициите на етносите
4.* Подготовка на дейност 4 Училищно и междуучилищно спортно състезание „В надпреварата сме по-добри”
4.* Изпълнение на дейност 4 Училищно и междуучилищно спортно състезание „В надпреварата сме по-добри”
5. Подготовка на дейност 5 Конкурс за литературна творба, рисунка и музика, посветени на Априлското въстание и 130-тата годишнина от Руско-турската освободителна война
5. Изпълнение на дейност 5 Конкурс за литературна творба, рисунка и музика, посветени на Априлското въстание и 130-тата годишнина от Руско-турската освободителна война
6.* Подготовка на дейност 6 Състезание за най-добрите в компютърните игри - „Вчера, днес и утре заедно вървим”
6.* Изпълнение на дейност 6 Състезание за най-добрите в компютърните игри - „Вчера, днес и утре заедно вървим”
7. Подготовка на дейност 7 „Заедно в Деня на толерантността” - състезание за правилно поведение на публично място
7. Изпълнение на дейност 7 „Заедно в Деня на толерантността” - състезание за правилно поведение на публично място
8. Подготовка на дейност 8 Излети до исторически местности около Панагюрище
8.* Изпълнение на дейност 8 Излети до исторически местности около Панагюрище
9.* Подготовка на дейност 9 Изграждане на еко-пътеки от децата на СОУ "Нешо Бончев" и Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Павел Бобеков”
9.* Изпълнение на дейност 9 Изграждане на еко-пътеки от децата на СОУ "Нешо Бончев" и Дома за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи „Павел Бобеков”
10. Подготовка на дейност 10 Ученически форум „Заедно през вековете, заедно в СОУ „Нешо Бончев” –170-годишнина на СОУ „Нешо Бончев”
10. Изпълнение на дейност 10 Ученически форум „Заедно през вековете, заедно в СОУ „Нешо Бончев” –170-годишнина на СОУ „Нешо Бончев”
11.* Подготовка на дейност 11 10 обучителни семинара за преподавателите от СОУ „Нешо Бончев” за работа с ромски деца и родители
11.* Изпълнение на дейност 11 10 обучителни семинара за преподавателите от СОУ „Нешо Бончев” за работа с ромски деца и родители
12. Подготовка на дейност 12 Провеждане на преподавателски форум по актуални проблеми на обучението в мултикултурна среда
12. Изпълнение на дейност 12 Провеждане на преподавателски форум по актуални проблеми на обучението в мултикултурна среда
13. Подготовка на дейност 13 „Единни в разнообразието – визитка на моето семейство” – панаир на семейни традиции
13. Изпълнение на дейност 13 „Единни в разнообразието – визитка на моето семейство” – панаир на семейни традиции
14.* Подготовка на дейност 14 Издаване на Наръчник за работа в мултикултурна среда
14. Изпълнение на дейност 14 Издаване на Наръчник за работа в мултикултурна среда
15. Подготовка на дейност 15 Ремонтни работи
15. Изпълнение на дейност 15 Ремонтни работи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 98 566 BGN
Общ бюджет: 79 164 BGN
БФП: 79 164 BGN
Общо изплатени средства: 79 158 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 79 164 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 19 713 BGN
2009 33 425 BGN
2010 26 020 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 158 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 67 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 756 BGN
2009 28 412 BGN
2010 22 117 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 285 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 875 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 957 BGN
2009 5 014 BGN
2010 3 903 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 874 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз