Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.01-0025-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.1-01/93
Наименование: Професионална квалификация по интеркултурно образование на университетски преподаватели, експерти от РИО на МОН, директори на училища и учители
Бенефициент: Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Благоевград
Описание
Описание на проекта: N/A
Дейности: 1.Работна среща с координаторите (подготовка).
1.Работна среща с координаторите.
2.Създаване на Лаборатория по интеркултурно образование (подготовка).
2.Създаване на Лаборатория по интеркултурно образование.
3.Провеждане на пресконференция на екипа пред медиите (подготовка).
3.Провеждане на пресконференция на екипа пред медиите.
4.Подготовка на учебна документация.
5.Провеждане на едногодишен квалификационен курс на 50 университетски (подготовка).
5.Провеждане на едногодишен квалификационен курс на 50 университетски.
6.Публикуване на книга Интеркултурното образование във ВУ (подготовка).
6.Публикуване на книга Интеркултурното образование във ВУ.
7.Провеждане на тридневна конференция (подготовка).
7.Провеждане на тридневна конференция.
8.* Провеждане на 3-дневен квалификационен курс “Приемно училище” (подготовка).
8.* Провеждане на 3-дневен квалификационен курс “Приемно училище”.
9.* Провеждане на 5-дневен квалификационен курс “Специфика на обучението в мултикултурна среда” (подготовка).
9.* Провеждане на 5-дневен квалификационен курс “Специфика на обучението в мултикултурна среда”.
10. Отпечатване на учебно помагало за СИП “История, всекидневие и ценности на ромската култура” (подготовка).
10.Отпечатване на учебно помагало за СИП “История, всекидневие и ценности на ромската култура”.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 89 566 BGN
Общ бюджет: 75 552 BGN
БФП: 75 552 BGN
Общо изплатени средства: 75 480 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 75 552 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 913 BGN
2009 17 766 BGN
2010 39 801 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
75 480 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 64 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 226 BGN
2009 15 101 BGN
2010 33 831 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 158 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 333 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 687 BGN
2009 2 665 BGN
2010 5 970 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 322 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой деца и ученици от етническите малцинства, включени в приемни училища
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз