Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103506445 "Елпак-лизинг"ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна гр. Варна 9010, Район Приморски, ул. "Иван Богоров" 12, ет.2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
МУЗЕИТЕ НА ВАРНА – РЕМОНТ И МОДЕРНИЗАЦИЯ BG161PO001-1.1.01-0059-C0001
Подходяща и рентабилна инфраструктура за МУ - София. BG161PO001-1.1.07-0021-C0001
Обновяване и оборудване на "МБАЛ "Проф. д-р Ал. Герчев" Етрополе ЕООД" - гр. Етрополе BG161PO001-4.1.05-0003-C0001
"Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0004-C0001
ПРЕУСТРОЙСТВО, РЕМОНТ И ИНСТАЛАЦИИ НА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА МБАЛ – БАЛЧИК ЗА ОБОРУДВАНЕ СЪС СПЕЦИАЛИЗИРАНА АПАРАТУРА BG161PO001-1.1.12-0007-C0001
Ремонт, обновяване и оборудване на "МБАЛ Велинград" BG161PO001-1.1.12-0009-C0001
Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък BG161PO001-1.1.12-0016-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „МБАЛ Пулс” АД чрез внедряване и сертифициране на СУК по международно признатия стандарт БДС EN ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-1145-C0001
"Докторантко Обучение в МУ - Пловдивза Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите (ДОКТОРАНТ) BG051PO001-3.3.06-0011-C0001
"Биоиновейтив пул": Офис за технологичен трансфер BG161PO003-1.2.02-0023-C0001
"Изграждане и развитие на млади висококвалифицирани изследователи за ефективно прилагане на биомедицинските изследвания зза подобряване качеството на живот" BG051PO001-3.3.06-0048-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване в подкрепа на създаване на МЦ в община Котел BG161PO001-4.1.05-0010-C0001
Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център BG161PO001-4.1.05-0011-C0001
Реконструкция, обновяване и оборудване на отделение в СБДПЛ-ЕООД с цел преструктуриране в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0012-C0001
Преструктуриране на МБАЛ-гр.Тервел в Медицински център BG161PO001-4.1.05-0009-C0001
Актуализиране и апробиране на учебните планове и програми на Факултета по фармация при Медицински университет - Варна в съответствие с потребностите на фармацевтичния бизнес и изискванията на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0046-C0001
"Подобряване условията на труд в МБАЛ "д-р Атанас Дафовски" АД - гр. Кърджали" BG051PO001-2.3.03-0203-C0001
"Подкрепа за развитието на младите хора в Лесотехническия университет" BG051PO001-3.3.06-0056-C0001
"Мерки за енергийна ефективност в СМДЛ "Медика"-предпоставка за устойчиво екологично развитие и конкурентоспособност" BG161PO003-2.3.02-0503-C0001
"Въвеждане на високотехнологично енергоефективно оборудване в "МДЛ Лина" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0511-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз