Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.05-0004-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-05/2011/004-01
Наименование: "Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД
Бенефициент: Община Свиленград
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 08.12.2011
Начална дата: 22.12.2011
Дата на приключване: 26.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Свиленград
Описание
Описание на проекта: Да се постигне предлагането на съвременни медицински дейности и болнични услуги в "МБАЛ-Свиленград" ЕООД с гарантирано равенство при достъпа на населението.
Дейности: Дейност 1: Подготовка изпълнението на проекта Дейност 1: Подготовка изпълнението на проекта
Дейност 2: Избор на изпълнители на дейностите по проекта Дейност 2: Избор на изпълнители на дейностите по проекта
Дейност 3: Информиране и публичност на проекта Дейност 3: Информиране и публичност на проекта
Дейност 4: Ремонт и обновяване на помещения на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД Дейност 4: Ремонт и обновяване на помещения на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД
Дейност 5: Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за нуждите на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД Дейност 5: Доставка, монтаж и пускане в действие на медицинска апаратура за нуждите на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД
Дейност 6: Оказване на независим строителен надзор Дейност 6: Оказване на независим строителен надзор
Дейност 7: Приемане на ремонтирания обект Дейност 7: Приемане на ремонтирания обект
Дейност 8: Управление, мониторинг и отчетност на проекта Дейност 8: Управление, мониторинг и отчетност на проекта
Дейност 9: Одит на проекта Дейност 9: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 159 016 BGN
Общ бюджет: 4 093 605 BGN
БФП: 3 920 932 BGN
Общо изплатени средства: 3 920 436 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 920 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 703 360 BGN
2014 1 216 579 BGN
2015 497 BGN
3 920 436 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 332 793 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 297 856 BGN
2014 1 034 092 BGN
2015 422 BGN
3 332 371 BGN
В т.ч. Национално финансиране 588 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 405 504 BGN
2014 182 487 BGN
2015 74 BGN
588 065 BGN
Финансиране от бенефициента 164 911 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Общ брой население, облагодетелствано от обновените сгради на лечебните заведения
Индикатор 3 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване.
Индикатор 4 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП.
Индикатор 5 Брой създадени временни работни места
Индикатор 6 .,Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз