Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200079989 Кредо -3М ООД
Седалище Област: Габрово Oбщина: Габрово 5300 Габрово ул. младост 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Създаване на Център за обществена подкрепа за деца на възраст между 3-18 г. и семейства в Община Свищов BG051PO001-5.2.06-0120-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Свищов - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда BG161PO001-1.4.07-0007-C0001
Изграждане на ЦНСТ град Горна Оряховица BG161PO001-1.1.11-0050-C0001
Реконструкция и обновяване на здравната инфраструктура на Комплексен онкологичен център – Велико Търново BG161PO001-1.1.12-0012-C0001
Модернизация на образователната инфраструктура чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност на територията на община Велико Търново BG161PO001-1.1.09-0021-C0001
Сградите на училищата в град Свищов - с високо ниво на енергийна ефективност - подобрено качество на живот, жизнена и работна среда BG161PO001-1.1.09-0007-C0001
Създаване на Център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси BG051PO001-5.1.05-0004-C0001
„СВЕТЪЛ ЛЪЧ” BG051PO001-5.1.04-0161-C0001
Усъвършенстване на процесите на управление в ТУ - Габрово посредством прилагане на информационни технологии BG051PO001-3.1.08-0043-C0001
Интегриране на безработни лица от област Габрово чрез обучения по професии, ключови компетентности и мотивация BG051PO001-1.1.10-0009-C0001
„Подобряване на ефективността на общинска администрация – Дряново чрез оптимизиране на структурата и функциите й” BG051PO002-1.1.07-0014-C0001
"Работни места за работни младежи" BG051PO001-1.1.13-0495-C0001
"Устойчива заетост за младежи в Севлиево" BG051PO001-1.1.13-0497-C0001
Повишаване компетентността на служителите на Община Дряново BG051PO002-2.2.12-0038-C0001
Въвеждане на механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за по-ефективно функциониране на общинската администрация BG051PO002-1.3.07-0124-C0001
„Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Свищов” BG051PO002-1.1.07-0066-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз