Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201055457 "БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1113 София бул.Александър Малинов 51 ет.4 офис 67
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на конкурентноспособността на “Балистик сел” ЕООД, чрез разработване и внедряване на иновативна система „Personalization Wizard” 14.10.2011 735 260 514 681 281 499 514 681 12,00 Приключен
Повишаване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, чрез въвеждане на иновативен продукт 21.12.2013 1 900 094 1 330 066 570 218 1 330 066 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Хиляда години от битката на Самуил (1014-2014)-устойчиво развитие на туристическата атракция "Самуилова крепост" в Община Петрич" BG161PO001-3.1.03-0029-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на TEДА-ММ ООД чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието” BG161PO003-2.1.12-1072-C0001
Създаване и поддръжка на помощна система (Help Desk) за потребителите на ИСУН BG161PO002-2.3.01-0004-C0001
Развитие на дистанционен център за електронно обучение на инжинерно педагогически кадри BG051PO001-4.3.04-0040-C0001
Web-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната BG051PO001-4.3.04-0010-C0001
Усъвършенстване на системите за управление във Военна академия „Г. С. Раковски” BG051PO001-3.1.08-0001-C0001
Усъвършенстване на системите за управление в Лесотехнически университет BG051PO001-3.1.08-0033-C0001
"Подкрепа за стартирането на самостоятелна стопанска дейност на фирма Уейк Къмпани ЕООД" BG051PO001-1.2.03-0381-C0001
„е-консулски услуги” BG051PO002-3.1.08-0031-C0001
Изграждане на информационно-комуникационна среда, поддържаща база данни за трансплантациите на органи, тъкани и клетки BG051PO002-3.2.06-0002-C0001
Повишаване квалификацията на служителите в АГКК за предоставяне на комплексни електронни административни услуги BG051PO002-2.2.17-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз