Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0350-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, чрез въвеждане на иновативен продукт
Бенефициент: "БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 21.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на Балистик сел ЕООД, чрез въвеждане на иновативен продукт
Дейности: Дейност 1 Сформиране на екип
Дейност 2 Провеждане на тръжни процедури Подготовка на документации
Дейност 3 Доставка, инсталиране и изпитване на хардуерна платформа
Дейност 4 Доставка, инсталиране и изпитване на софтуерна инфраструктура
Дейност 5 Визуализация, информиране и публичност на проекта
Дейност 6 Дейности свързани с управлението на проекта.
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
„Контракс” АД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 330 508 BGN
Общ бюджет: 1 900 094 BGN
БФП: 1 330 066 BGN
Общо изплатени средства: 1 330 066 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 330 066 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 250 000 BGN
2015 1 080 066 BGN
1 330 066 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 130 556 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 212 500 BGN
2015 918 056 BGN
1 130 556 BGN
В т.ч. Национално финансиране 199 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 37 500 BGN
2015 162 010 BGN
199 510 BGN
Финансиране от бенефициента 570 218 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 4 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 6 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 7 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 8 (Д) Индикатор 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 9 (Д) Индикатор 2: Доставка, инсталиране и изпитване на софтуерна инфраструктура
Индикатор 10 (Д) Индикатор 3: Доставка, инсталиране и изпитване на хардуерна платформа
Индикатор 11 (Д) Индикатор 4: Изготвени визуализационни стикери
Индикатор 12 (Д) Индикатор 5: Изработена информационна табела
Индикатор 13 (Д) Индикатор 7: Дейности свързани с управлението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз