Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.03-0007-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване на конкурентноспособността на “Балистик сел” ЕООД, чрез разработване и внедряване на иновативна система „Personalization Wizard”
Бенефициент: "БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2011
Начална дата: 14.10.2011
Дата на приключване: 14.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентноспособността на “Балистик сел” ЕООД, чрез разработване и внедряване на иновативна система „Personalization Wizard”
Дейности: Доставка, инсталиране и изпитване на хардуер доставка на харрдуерно оборудване
Доставка, внедряване и изпитване на софтуер доставка, тестване, дебъгване, програмно осигуряване, настойване и внедряване на разработен по проекта софтуер
Консултантски услуги консултантски услуги
Визуализация, информиране и публичност на проекта дейности по визуализация на проекта
Одит по проекта финансов одит по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ИНКАУНТЪР" ЕООД
"Софт Системи" ЕООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 656 830 BGN
Общ бюджет: 735 260 BGN
БФП: 514 681 BGN
Общо изплатени средства: 514 681 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 514 681 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 508 278 BGN
2013 6 403 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
514 681 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 437 479 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 432 036 BGN
2013 5 443 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
437 479 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 242 BGN
2013 961 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 202 BGN
Финансиране от бенефициента 281 499 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 2 Брой на създадените работни места
Индикатор 3 Доставка и инсталиране на хардуер
Индикатор 4 Доставка инсталиране на софтуер
Индикатор 5 Реализация на консултантски услуги
Индикатор 6 Визуализация и публичност на проекта
Индикатор 7 Дейности, свързани с изпълнението на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз