Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-1072-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Повишаване конкурентоспособността на TEДА-ММ ООД чрез внедряване на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите на предприятието”
Бенефициент: "Теда-ММ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Ботевград
Описание
Описание на проекта: Основна цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на „Теда-ММ” чрез въвеждане на ERP система за управление на ресурсите и работата с клиенти, чрез която ще се подобри управлението, ще се оптимизира производствения процес, ще се постигне ефективна организация на цялостната дейност и създаване на продукти и услуги с висока добавена стойност, конкурентоспособни на европейския и световен пазар.
Дейности: Дейност 1 – Процедура за избор на изпълнители
Дейност 2 – Доставка и внедряване на софтуерна система за управление
Дейност 3 – Доставка на сървърна конфигурация и работни станции
Дейност 4 – Визуализация на проекта
Дейност 5 Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"БАЛИСТИК СЕЛ" ЕООД
БИЛДКОРЕТК ПРОДЖЕКТ ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 985 BGN
Общ бюджет: 200 728 BGN
БФП: 150 546 BGN
Общо изплатени средства: 150 546 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 150 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 150 546 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
150 546 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 127 964 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 127 964 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
127 964 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 22 582 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 582 BGN
Финансиране от бенефициента 63 331 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 4 Индикатор 1: Проведени тръжни процедури
Индикатор 5 Индикатор 2: Внедрена система за управление на ресурсите
Индикатор 6 Индикатор 3: Доставен хардуер – Сървърна конфигурация Работни станции
Индикатор 7 Индикатор 4: Изготвени визуализационни стикери
Индикатор 8 Индикатор 6: Изработена информационна табела
Индикатор 9 Индикатор 7: Изготвени брошури
Индикатор 10 Създадени инвестиции (Определение: брутни инвестиции, направени от подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз