Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Списък проекти
 
Бенефициент
Седалище
Наименование на договора
Статус

 
 
~ Бенефициент Седалище Място на изпълнение Наименование на договора Обща стойност БФП Финанс. от бенефициент Реално изплатени суми Продълж.(месеци) Статус Изпълнители
175415933 " КОНССПЕКТ" ООД Област: София град Oбщина: Столична 1463 София р. Триадица, ул. Цар Асен №42/ет.2 ап.2 България; ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ; Югозападен; София град; Столична BG161PO003-1.1.01-0102-C0001 Миниатюрен спектрорадиометър и нестандартно оборудване за неговата изработка 210 126 188 504 22 677 188 504 21,00 Приключен
175212438 ДЖИМТЕХ
175070946 БУЛДЕС 2006
121113828 ИТЕМ ИНЖЕНЕРИНГ
121567161 КОМПЮТЕЛ ООД
175401702 КЕШ КОНСУЛТ
Георги Маринов Георгиев
130383819 "Коректа"
831831933 ЕТ "ОРЕНДА-МИРОСЛАВА ВЕЛКОВА"
040048782 ЕТ "Марко Терзийски"
121545581 '' СТРИМОНА СТРОЙ'' ЕООД Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич ул.Тракия 11 България; ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ; Югозападен; Благоевград; Петрич BG161PO003-2.1.08-0151-C0001 „Стримона строй инвестира в опазване на природата” 111 020 83 265 27 964 83 265 12,00 Приключен
115311912 ТЮФ НОРД България ЕООД
811142304 "Струма" ООД
101793726 "Василеви и СИЕ-Г" ООД
130979452 "Еър тех" ООД
121714394 СОП "Финстаб" ООД
131457101 "Българо-австрийска мениджмънт академия" ООД
119004647 " Енергоремонт - Сливен" ООД Област: Сливен Oбщина: Сливен 8800 Сливен ул."СТЕФАН КАРАДЖА" 21 България; СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ; Югоизточен; Сливен; Сливен BG161PO003-2.1.11-0163-C0001 "Модернизация и развитие на "Енергоремонт-Сливен"ООД" 898 390 628 873 270 750 628 873 18,00 Приключен
119668598 КРОНОС ГРАФИКС
121310836 "Полимета-С" ООД
200494750 ЕВРООДИТ РУСЕ
175442802 " ВЕРИЛА ЛУБРИКАНТС " АД Област: София област Oбщина: Елин Пелин 2129 Равно поле с. Равно Поле, Индустриален център "Верила" България; ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ; Югозападен; София област; Елин Пелин BG161PO003-1.1.04-0018-C0001 Внедряване в производството на течен препарат за размразяване на пътища и магистрали 575 000 287 500 316 876 287 500 15,00 Приключен
131416325 "Сикуест Рисърч енд Консултинг" ООД
121319479 "Спектротех" ЕООД
131393780 "Ценова консулт" ЕООД
121080068 "График Дизайн" ЕООД
104087740 "Томика -Метал" АД
040118177 "ДОНАУ ЛАБ" ЕООД
040215128 Т.Е.А.М
121545581 '' СТРИМОНА СТРОЙ'' ЕООД Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич ул.Тракия 11 България; ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ; Югозападен; Благоевград; Петрич BG161PO003-2.1.12-0973-C0001 СТРИМОНА СТРОЙ автоматизира системите си за управление 135 148 101 361 33 938 101 361 12,00 Приключен
101749174 "АНДИ АДВ" ООД
102271040 ЕСИТ
175415627 „Контракс” АД
813129266 "ИНХОМ" ООД
121545581 '' СТРИМОНА СТРОЙ'' ЕООД Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич ул.Тракия 11 България; ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ; Югозападен; Благоевград; Петрич BG161PO003-2.1.13-0128-C0001 Подобряване на качеството и ефективността на СТРИМОНА СТРОЙ 764 656 458 794 308 680 458 792 12,00 Приключен
101749174 "АНДИ АДВ" ООД
148131868 "Инхоме пропъртис" ООД
121310836 "Полимета-С" ООД
131271602 "Трив" ЕООД
813129266 "ИНХОМ" ООД
121545581 '' СТРИМОНА СТРОЙ'' ЕООД Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич ул.Тракия 11 България; ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ; Югозападен; Благоевград; Петрич BG161PO003-2.3.02-0004-C0001 Стримона Строй - енергийно ефективна и зелена компания 426 737 213 369 213 369 213 369 4,00 Приключен
101749174 "АНДИ АДВ" ООД
040201751 "Каммартон България" ЕООД
121310836 "Полимета-С" ООД
128058590 " ВИЛТОН - 2" ООД Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ул.Ормана 4А България; СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ; Югоизточен; Ямбол; Ямбол BG051PO001-2.3.03-1142-C0001 "Повишаване безопасността на труда във фирна "ВИЛТОН - 2" ООД чрез усъвършенстване организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска" 150 945 150 945 0 150 940 6,03 Приключен
200469067 "Фючър-КА" ООД
128565241 Моницони ЕООД
200337457 РИНА БЪЛГАРИЯ
131194935 "М-СЕРТ" ЕООД
128558275 "ХИДРОСВЯТ" ООД
201020303 АВО КОНСУЛТ
121545581 '' СТРИМОНА СТРОЙ'' ЕООД Област: Благоевград Oбщина: Петрич 2850 Петрич ул.Тракия 11 България; ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ; Югозападен; Благоевград; Петрич BG161PO003-2.3.02-0054-C0001 Ефективност и конкурентно предимство на СТРИМОНА СТРОЙ чрез ВЕИ технологии и оптимизация на производственото оборудване 2 396 195 1 198 098 1 199 078 1 198 098 12,00 Приключен
115259725 "ХЪС" ООД
148013688 Ефект консулт ООД
128622703 " ДИСКРЕТ " ЕООД Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол Чепеларе 33 България; СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ; Югоизточен; Ямбол BG161PO003-2.3.02-0432-C0001 "Подобряване на енергийната ефективност на "Дискрет" ЕООД" 289 141 144 571 144 571 144 571 7,00 Приключен
831319228 "Каме" ЕООД
128629110 "АССА"ООД
123125487 ГЕОРГИ МИЛЧЕВ - НАДИН
128582187 ХОРОЗ
<< Предишна 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следваща >>

Общ брой: 11798

Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
При натискане на ПОДЧЕРТАНО ЗАГЛАВИЕ на колона, данните в нея се подреждат по възходящ или низходящ ред.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз