Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121102365 "Обелиск-Николай Кунов" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, р-н Сердика, бул.Сливница№279 представлявано от Николай Борисов Кунов ЕГН 6907036400
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Димум – античната митница на Мизия BG161PO001-3.1.02-0103-C0001
Изграждане на достъпна за гражданите и бизнеса интегрирана информационна система на НАП в съответствие с принципите на електронното управление BG051PO002-3.1.06-0009-C0001
„Повишаване на нивото на информационна сигурност и защита на данните в НАП чрез подготовка за сертифициране по стандарт БДС ISO/IEC 27001:2006 „Системи за управление на сигурността на информацията. Изисквания” BG051PO002-3.1.06-0007-C0001
Безопасен труд в "МБАЛ - "НКБ" ЕАД BG051PO001-2.3.02-0183-C0001
Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа BG161PO001-3.2.02-0007-C0001
Създаване на звено за грижа в домашна среда към „Домашен социален патронаж” в Община Малко Търново BG051PO001-5.1.04-0087-C0001
Изграждане и пазарно позициониране на Клъстер за дентална квалификация и развитие BG161PO003-2.4.02-0106-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз