Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 101790776 АНЕД ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. Младост 1, бл. 51а, ет. 4. ап. 24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Разград за осигуряване на устойчива, обновена и качествена градска среда" BG161PO001-1.4.07-0004-C0001
Извършване на междинна оценка на въздействието на общинския план за развитие и изграждане на системата за мониторинг и оценка на политики. BG051PO002-1.3.04-0021-C0001
Чрез ефективни партньорства към устойчиво развитие на София BG051PO002-1.3.04-0014-C0001
“Разработване и внедряване на електронен регистър за обезпечаване на дейността по административното сътрудничество с държавите-членки на ЕС при събиране на публични вземания – Информационна система “Взаимна помощ при събиране” BG051PO002-3.1.06-0008-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на Марели ЕООД чрез увеличаване на капацитета на производствения процес и подобряване качеството на крайния продукт BG161PO003-2.1.13-0475-C0001
Безопасен труд в "МБАЛ - "НКБ" ЕАД BG051PO001-2.3.02-0183-C0001
Помощ в дома за лица с увреждания в Община Стара Загора BG051PO001-5.1.04-0213-C0001
Развиване на умения и компетентности у служителите в администрацията за ефективно противодействие срещу корупционните прояви при предоставянето на административни услуги и функционирането на регулаторните режими BG051PO002-2.2.11-0001-C0001
"Качеството на обучението на докторанти и постдокторанти - социална отговорност на университет и бизнес" BG051PO001-3.3.06-0010-C0001
В подкрепа за следващия програмен период - Казанлък 2020 BG161PO001-5.3.02-0015-C0001
Изграждане на оперативно съвместима информационна система на Контролно-техническа инспекция и внедряване на нови електронни административни услуги BG051PO002-3.2.04-0016-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз