Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201020303 АВО КОНСУЛТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Сети Наум" - 9, ет.1, ап.1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подобряване на условията на труд във фирма "Жоан" ЕООД чрез проектиране на модерна организация на труда, въвеждане на стандарти за управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на работната среда" BG051PO001-2.3.02-0143-C0001
Подобряване условията на труд във фирма "ЗМБГ" АД чрез проектиране на модерна организация на труда, въвеждане на стандарти за управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на работната среда BG051PO001-2.3.02-0318-C0001
"Повишаване безопасността на труда във фирма "КОНТРАСТ БИЛДИНГ" ЕООД чрез модернизиране на организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска" BG051PO001-2.3.03-1148-C0001
Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности в "БУЛГАРПЛОД-ВРАЦА" ООД BG051PO001-2.3.03-0298-C0001
"Повишаване безопасността на трудовия процес в "Рън уейлд" ЕООД чрез внедряване и сертифициране на система по стандарт BS OHSAS 18001:2007, модернизация на производствена база и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло с по-висока степен на защитеност" BG051PO001-2.3.03-0058-C0001
"Подобряване на условията на труд във фирма "МОНОЛИТ - 21 - АНДОНОВ И ЗАХОВ" ООД чрез проектиране на модерна органицзация на труда, въвеждане на стандарти за управление на риска и превенция на трудовите злополуки и заболеваемостта и оптимизация на работната среда" BG051PO001-2.3.03-0187-C0001
"Повишаване безопасността на труда във фирна "ВИЛТОН - 2" ООД чрез усъвършенстване организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска" BG051PO001-2.3.03-1142-C0001
"Подобряване условията на труд чрез обезопасяване на трудовите дейности в "МЕБЕЛНА КЪЩА" ООД" BG051PO001-2.3.03-0425-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз