Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131194935 "М-СЕРТ" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София 1505 ул. Русалка № 23 партер
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване безопасността на труда във фирна "ВИЛТОН - 2" ООД чрез усъвършенстване организацията на труда и внедряване на стандарт за управление на риска" BG051PO001-2.3.03-1142-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз