Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201633690 "БИ-ПРОМОУШЪН" ЕООД
Седалище Област: Шумен Oбщина: Шумен 9700 Шумен ул. "София" 27
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване ефективността на администрацията в община Върбица BG051PO002-1.1.04-0059-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Каолиново BG051PO002-2.2.08-0109-C0001
Ефективна и компетентна общинска администрация Никола Козлево BG051PO002-2.2.08-0164-C0001
"Изпълнение на интегрирана програма за подобряване на условията на труд в "Меггле България" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0510-C0001
Повишаване на квалификацията на служителите в Областна администрация – област Търговище BG051PO002-2.2.09-0050-C0001
Оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността на Общинска администрация Никола Козлево BG051PO002-1.1.07-0003-C0001
Подобряване ефективността и ефикасността от работата на Общинска администрация Исперих BG051PO002-1.1.07-0020-C0001
Община Каолиново – към по-добро управление и ефективна координация и партньорство при разработването на стратегически документи BG051PO002-1.3.07-0063-C0001
Подобряване на управлението, чрез въвеждане на ефективни политики и партньорство при разработването на стратегически документи на община Хитрино BG051PO002-1.3.07-0101-C0001
Подобряване процеса на разработване, въвеждане механизми за мониторинг и оценка на прилаганите политики в община Самуил BG051PO002-1.3.07-0161-C0001
Заедно за открито, отговорно и ефективно управленеи на община Исперих BG051PO002-1.3.07-0120-C0001
Повишаване на капацитета на служителите на Община Никола Козлево за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.12-0004-C0001
Креативна и резултатна администрация на Община Исперих BG051PO002-2.2.15-0037-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз