Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131070485 "КАРО ТРЕЙДИНГ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Област София, Столична Община, гр. София - 1343, ж.к. "Люлин", бл. 217, вх. "В", ет. 2, ап. 51;
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера BG161PO001-1.1.01-0050-C0001
Изграждане канализация и доизграждане на водопровод с. Първомайци BG161PO005-1.0.02-0032-C0001
“Укрепителни мероприятия за ликвидиране на свлачище и предотвратяване на бъдещите му прояви в IV район на гр. Кнежа” BG161PO001-4.1.02-0014-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на община Кайнарджа - ЦДГ "Еделвайс" - с . Кайнарджа, Филиал ЦДГ "Пролет" - с. Голеш, Филиал ЦДГ "Първа радост" - с. Средище и ОУ "Цанко Церковски - с. Средище BG161PO001-4.1.03-0032-C0001
Създаване на европейски облик на образователната инфраструктура с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво местно развитие в община Ракитово" BG161PO001-4.1.03-0084-C0001
Създаване и популяризира-не на културно-историчес-кия продукт в община Ракитово чрез адаптация на “Палеонтологично находище - с. Дорково” като туристическа атракция и социализация на културен паметник крепост “Цепина” BG161PO001-3.1.02-0083-C0001
Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска рекав района около моста за влизане в кв Раковица BG161PO001-4.1.04-0076-C0001
"Почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Писаровска за предотвратяване от наводнения на територията на град Искър, Община Искър" BG161PO001-4.1.04-0036-C0001
"Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост" BG161PO001-3.1.03-0045-C0001
Реставрация, консервация и социализация на късно античен град "Никополис ад Нестум" BG161PO001-3.1.03-0010-C0001
Енергоефективни мерки в ОУ "Академик Михаил Димитров" и ОУ "Христо Ботев", община Чупрене BG161PO001-4.1.03-0004-C0001
Община Трън: с отговорност към бъдещето.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ "Гео Милев", гр.Трън BG161PO001-4.1.03-0012-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ "В.Левски" гр.Кнежа и ОУ "Хр.Ботев" с.Бреница, община Кнежа BG161PO001-4.1.03-0071-C0001
Устойчиво развитие на община Брацигово чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура - СОУ "Народни Будители", НУ "Васил Петлешков" и ОДЗ "Божура Фурнаджева" BG161PO001-4.1.03-0005-C0001
Присъединяване към централната топлопреносна мрежа на гр.Ихтимоан, изграждане на ВОИ, вентилация, климатизация и саниране на ОУ "Св.св.Кирил и Методии" гр.Ихтиман BG161PO001-4.1.03-0011-C0001
Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ.Трън BG161PO001-4.1.04-0049-C0001
"Корекция и подобряване на река Гостиля в централната градска част гр. Кнежа" BG161PO001-4.1.04-0047-C0001
Изграждане и ремонт на подпорни стени и почистване на речно корито на р.Стара река за предотвратяване на наводнения на територията на гр.Батак BG161PO001-4.1.04-0040-C0001
"Почистване на речното корито на река Бистрица и река Марица в района на вливането на река Бистрица в река Марица и изграждане на зашитни съоръжения и системи за укрепване на речните брегове за предпазване от ерозия и наводнения в района на вливането- град Долна Баня" BG161PO001-4.1.04-0079-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Хр.Ботев", гр.Белоградчик и ОУ "Васил Априлов" с. Рабиша, община Белоградчик BG161PO001-4.1.03-0060-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз