Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 813089302 "Германише лойд България" ЕООД
Седалище Област: Варна Oбщина: Варна 9000 Варна ул. "Генерал Столипин" 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане и сертификация на СУК и инвестиционна подкрепа в "МикроАкаунт"ЕООД BG161PO003-2.1.02-0119-C0001
Разработване и внедряване на система за управление на качеството ISO 9001:2000 в „Горжо” ЕООД BG161PO003-2.1.03-0017-C0001
„Сертифициране на „СИС ТЕХНОЛОГИЯ” АД съгласно международно признатия стандарт ISO 9001:2008- гаранция за повишаване на конкурентоспособността” BG161PO003-2.1.03-0021-C0001
„ВНЕДРЯВАНЕ НА СУК СЪГЛАСНО ISO 9001:2008 В „ПАСАТ БЪЛГАРИЯ” АД И „СЕ” МАРКИРОВКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВИТЕ ОТ НОВ ПОДХОД” BG161PO003-2.1.03-0140-C0001
Повишаване конкурентоспособността на фирма „ЛИЧЕВ” ЕООД , чрез въвеждане на система за управление на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2004 и интегрирането и с въведената СУК ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.08-0048-C0001
„ ISO 9001 : 2008 с обхват: Проектиране и разработване на софтуер за маркетинкови проучвания, ERP и CRM системи” BG161PO003-2.1.08-0141-C0001
„ ISO 9001 : 2008 с обхват: Маркетингови изследвания, анализи, оценки и консултации в сферата на услугите” BG161PO003-2.1.08-0143-C0001
ИНЖКОНСУЛТ – модерна и конкурентноспособна компания. BG161PO003-2.1.08-0155-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Клиф Инвест” ООД чрез покриване на международно признати стандарти. BG161PO003-2.1.08-0169-C0001
„Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството и инвестиционна политика” BG161PO003-2.1.08-0171-C0001
Насърчаване конкурентоспособността на Токуда Хоспис ЕООД, чрез въвеждане на системи за управление, съгласно международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0406-C0001
ВХБ модерна и конкурентоспособна компания BG161PO003-2.1.12-0971-C0001
Повишаване конкурентоспособността на БТГ ЕООД чрез внедряване на система за управление на процесите и система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.12-1018-C0001
„Повишаване конкурентоспособността на “Коаттех” ООД , чрез въвеждане на система за управление на качеството в съответствие със стандарт ISO 9001:2008 и внедряване на „СЕ” маркировка” BG161PO003-2.1.12-1023-C0001
Повишаване на конкурентноспособността на "ЧИСТОТА" ООД чрез въвеждане на Интегрирана Система за Управление качеството и околната среда /ИСУ/ на база ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004 BG161PO003-2.1.12-0141-C0001
Въвеждане на международно признати стандарти в „ОРИОН БИЛДИНГ” ЕООД BG161PO003-2.1.12-0429-C0001
Въвеждане на система за управление в съответствие с изисквания на стандарт ISO 9001 и CRM във „ФУЛМАКС” ЕООД BG161PO003-2.1.12-0452-C0001
Въвеждане на ERP система за управление на бизнеса в „КСДК“ ЕООД и покриване на стандарт БДС ISO 9001 BG161PO003-2.1.12-0537-C0001
“Въвеждане на международно признати стандарти ISO 14001:2004, ISO 27001:2005 и внедряване на система за управление на ресурсите в предприятието (ERP)” BG161PO003-2.1.12-1228-C0001
Внедряване на система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008 във фирма ‘Кони Селект Фрухт’ ООД BG161PO003-2.1.12-0626-C0001
"Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и внедряване на система за тяхното ефективно и ефикасно управление" BG051PO001-2.3.02-0290-C0001
"Усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в ДКЦ XIV-София ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0884-C0001
"Усъвършенстване организацията на трудовата дейност и повишаване ефективността на производството в "Бултем" ООД" BG051PO001-2.3.03-0176-C0001
"ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД за по-безопасен труд и работна среда" BG051PO001-2.3.03-0681-C0001
"Съвременна организация на трудовата дейност в МБАЛ "Д-р ДИмитър Павлович" ЕООД, гр Свищов" BG051PO001-2.3.03-0571-C0001
"Подобряване на условията а труд в "КАМ-919" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0333-C0001
"Повишаване безопасността на трудовия процес в "СИМПЕКС" ООД" BG051PO001-2.3.03-0790-C0001
"Подобряване условията на труд в Медицински център "Медика- Албена" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0352-C0001
Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса в ИАСАС чрез внедряване и сертифициране на система за управление на качеството BG051PO002-3.1.08-0026-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз