Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.08-0048-C0001
Номер на проект: 3МС-02-25/01.06.2011
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на фирма „ЛИЧЕВ” ЕООД , чрез въвеждане на система за управление на околната среда в съответствие със стандарт ISO 14001:2004 и интегрирането и с въведената СУК ISO 9001:2008
Бенефициент: Личев ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.04.2011
Начална дата: 01.06.2011
Дата на приключване: 01.06.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на „ЛИЧЕВ” ЕООД посредством покриване на международно признат стандарт в областта на управление на околната среда ISO 14001:2004
Дейности: Дейност 1 "Сформиране на екип по проекта"
Дейност 2 "Избор на консултантска организация за разработване и внедряване на система за управление на околната среда по стандарт ISO 140001:2004 и интегрирането му към ISO 9001:2008
Дейност 3 " Разработване и внедряване на интегрирана система за управление на околната среда по стандарт ISO 140001:2004 и интегрирането му към ISO 9001:2008
Дейност 4 "Закупуване на мерителен прибор"
Дейност 5 "Закупуване на софтуерни продукти"
Дейност 6 "Избор на сертифицираща организация"
Дейност 7 "Сертификация по стандарт ISO 14001:2004"
Дейност 8 "Визуализация на проектните дейности"
Дейност 9 "Услуга по изготвяне на проектното предложение" (Дейността е предварително осъществена)
Дейност 10 "Одитиране"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 14 722 BGN
Общ бюджет: 16 423 BGN
БФП: 12 318 BGN
Общо изплатени средства: 12 318 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 12 318 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 12 318 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 318 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 10 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 470 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 470 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 848 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 848 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 848 BGN
Финансиране от бенефициента 4 907 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/за жени)
Индикатор 3 Създадени инвестиции (лева)
Индикатор 4 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии(брой)
Индикатор 5 Увеличаване на приходите от основната дейност
Индикатор 6 Приходи от сключени договори от обществени поръчки
Индикатор 7 Повишаване качеството на произвежданите изделия-намаляване на рекламациите


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз