Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0140-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „ВНЕДРЯВАНЕ НА СУК СЪГЛАСНО ISO 9001:2008 В „ПАСАТ БЪЛГАРИЯ” АД И „СЕ” МАРКИРОВКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВИТЕ ОТ НОВ ПОДХОД”
Бенефициент: "Пасат България"АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 10.08.2009
Дата на приключване: 10.10.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Царево
Описание
Описание на проекта: ВНЕДРЯВАНЕ НА СУК СЪГЛАСНО ISO 9001:2008 В „ПАСАТ БЪЛГАРИЯ” АД И „СЕ” МАРКИРОВКА ЗА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОДУКТИ СЪГЛАСНО ДИРЕКТИВИТЕ ОТ НОВ ПОДХОД
Дейности: Управление, мониторинг и отчетност
Процедура по избор на консултанска организация
Внедряване на СУК и консултации при удостоверяване на продуктово съответствие
Процедура по избор на Сертифицираща организация
Сертифициране на Система за управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008
Процедура по избор на (ООС)
Визуализация и публичност на дейностите по проекта обозначителна табела
Разходи за одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 17 160 BGN
Общ бюджет: 22 545 BGN
БФП: 11 273 BGN
Общо изплатени средства: 11 273 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 11 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 11 273 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 273 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 9 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 9 582 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 582 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 691 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 1 691 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 691 BGN
Финансиране от бенефициента 17 160 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз