Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030413948 Перси ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Бул.”Цар Борис III” 136Б
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Повишаване на конкурентоспособността на „Перси” ООД чрез внедряване на интегрирана ERP система 27.04.2012 114 440 85 830 29 325 85 830 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване сигурността на данни при предоставяне консултации и внедряване на софтуерни решения за изграждане телекомуникационни мрежи, чрез внедряване на СУИС" BG161PO003-2.1.02-0024-C0001
"Увеличаване на конкурентноспособността на фирма НЕМЕЧЕК ООД чрез сертифицирането и спрямо международно признатата сертификационна схема IT Mark Elite" BG161PO003-2.1.02-0092-C0001
"Балкан Холидейс - символ на сигурност" BG161PO003-2.1.02-0139-C0001
Изграждане на система за управление на информационната сигурност и сертифициране по международно признатия стандарт ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.03-0133-C0001
Изграждане на ASP инфраструктура от ново поколение BG161PO003-2.1.11-0128-C0001
Инвестиции в нови хоризонти - внедряване на интернет базирана система за управление на работата с клиенти. BG161PO003-2.1.12-0015-C0001
Оптимизиране на бизнес процесите в „Акта Фарма” ЕООД BG161PO003-2.1.12-0089-C0001
ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ ЧРЕЗ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ BG161PO003-2.1.12-0364-C0001
Въвеждане на интегрирана система за управление на ресурсите за повишаване конкурентоспособността на ТМ Ауто ЕООД BG161PO003-2.1.12-0744-C0001
Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на СУК на Скриин Брадърс ООД BG161PO003-2.1.12-0850-C0001
Повишаване ефективността на Комел Софт BG161PO003-2.1.12-0518-C0001
РАЗРАБОТВАНЕ И МАРКЕТИРАНЕ НА ИНОВАТИВНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИРАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА СЪВРЕМЕННИ НЕСТАНДАРТНИ АРХИТЕКТУРНИ КОНСТРУКЦИИ ТИП „ФОРМИ СЪС СВОБОДНА СТРУКТУРА” BG161PO003-1.1.05-0102-C0001
Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи BG161PO003-1.1.06-0023-C0001
"Разработване на иновативна онлайн услуга.Document.BG" BG161PO003-1.1.05-0165-C0001
Създаване на иновативни софтуерни модули за уеб платформата Apache Tapestry и изработване на приложението Кредит Мениджър чрез тях BG161PO003-1.1.05-0070-C0001
Изработване на софтуерна платформа, прилагаща авторски иновативен процес за контекстно съхраняване и извличане на информация, с приложимост в системи с висока динамичност и висока сложност на обектите и връзките между тях. BG161PO003-1.1.05-0044-C0001
" Разработване на иновативен продукт за разпределено съхранение и обработка на големи обеми от данни соури клъстър BG161PO003-1.1.05-0195-C0001
Проектиране, разработване и изпитване на иновативна софтуерна система, за управление на папки с електронни файлове MFS BG161PO003-1.1.05-0206-C0001
Разработване на система от интернет и мобилно приложение за потребителски и експертни ревюта на продукти BG161PO003-1.1.05-0266-C0001
РАЗВИТИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИРТУАЛНИЯ ДЕЙТА ЦЕНТЪР НА ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД, ПРЕДОСТАВЯЩ ВИРТУАЛНИ СЪРВЪРИ ПОД НАЕМ КАТО УСЛУГИ ЗА МСП, ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ERP/BPM СИСТЕМА И СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.12-0716-C0001
Популяризиране на онлайн разпространението на българските филми BG161PO003-2.4.01-0043-C0001
От иновации към заетост BG051PO001-1.2.03-0774-C0001
Внедряване на иновативна услуга за многоезиков семантичен анализ на информация - MediaTalk BG161PO003-1.1.07-0208-C0001
GombaShop BG161PO003-1.1.07-0169-C0001
Въвеждане на иновативна услуга „мобилна търговия на БФБ“ от ИП „БенчМарк Финанс” АД, като фактор за повишена конкурентоспособност BG161PO003-1.1.07-0428-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на "И Ар Пи България" ООД" BG161PO003-2.3.02-0335-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз