Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0139-C0001
Номер на проект: СО/QMS/127/15.01.2008
Наименование: "Балкан Холидейс - символ на сигурност"
Бенефициент: "Балкан Холидейз Сървисис" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Утвърждаване на фирмата като водещ туроператор в България и да разширим дейността си в чужбина.
Дейности: Доставка на оборудване и специализиран софтуер Сървър за приложение Сървър за база данни; Сървър за управление на натоварването; Сървър за уеб приложение; Дискова подсистема за съхранение на данни; Устройство - защитна стена/външен филтър; Маршрутизатор с вградени защити; Комутатор - 24 порта, управляем; Защитен огнеупорен шкаф за хартиени и маг. носители 42U 19" ракла за техниката; Превключвател за дисковата подсистема; Непрекъсваемо захранващо устройство за монтиране в ракла;
Въвеждане на СУ ISO 27001:2005 Въвеждане на СУ ISO 27001:2005
Сертифициране ISO 27001 Сертифициране ISO 27001
Одит на проекта Одит на проекта
Информационни дейности Информационни дейности
Доставка на специализиран софтуер Специализиран софтуер;
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 100 000 BGN
Общ бюджет: 34 164 BGN
БФП: 13 956 BGN
Общо изплатени средства: 13 956 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 13 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 13 956 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
13 956 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 11 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 11 862 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 862 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 093 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 093 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 093 BGN
Финансиране от бенефициента 144 800 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз