Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0716-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: РАЗВИТИЕ И ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ВИРТУАЛНИЯ ДЕЙТА ЦЕНТЪР НА ДИ ДЖИ ЕМ ЕООД, ПРЕДОСТАВЯЩ ВИРТУАЛНИ СЪРВЪРИ ПОД НАЕМ КАТО УСЛУГИ ЗА МСП, ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА ERP/BPM СИСТЕМА И СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 27001:2005
Бенефициент: "Ди Джи Ем" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 04.04.2013
Дата на приключване: 04.04.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Повишаване на конкурентоспособността, намаляване на себестойността на услугите и увеличаване на тяхната сигурност с цел постигане на устойчиво развитие на Ди Джи Ем ЕООД.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Сформиране на екип по проекта
Дейност 2. Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици на оборудване (ДМА и НДА).
Дейност 2.1. Провеждане на тръжна процедура за избор на консултантска компания за сертифициране по ISO 27001:2005 и на компания която ще извърши одитите и сертифицирането по ISO 27001:2005.
Дейност 3. Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на закупеното оборудване (ДМА и НДА).
Дейност 3.1. Провеждане на диагностичен одит по изискванията на ISO 27001:2005, приемане и утвърждаване на програма за изграждане, внедряване и подготовка за сертификация на система за управление на сигурността на информацията, ОДИТ ЕТАП 1, отст
Дейност 4. Обучение на служителите на компанията относно възможностите, функционалността и начините за правилно боравене с ERP/BPM системата.
Дейност 4.1. Издаване на сертификат по ISO 27001:2005
Дейност 5. Визуализация и популяризиране на дейностите по проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 91 851 BGN
Общ бюджет: 121 799 BGN
БФП: 91 325 BGN
Общо изплатени средства: 91 325 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 91 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 91 325 BGN
2015 0 BGN
91 325 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 77 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 77 626 BGN
2015 0 BGN
77 626 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 13 699 BGN
2015 0 BGN
13 699 BGN
Финансиране от бенефициента 30 650 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Сформиран екип по проекта
Индикатор 6 Проведена процедура за избор на доставчик на оборудване и доставчик на софтуер
Индикатор 7 Провеждане на тръжна процедура за избор на консултантска компания за сертифициране по ISO 27001:2005 и на компания която ще извърши одитите и сертифицирането по ISO 27001:2005
Индикатор 8 Сключен договор с доставчик на оборудване/софтуер
Индикатор 9 Сключен договор с консултантска компания за сертифициране по ISO 27001:2005 и с компания която ще извърши одитите и сертифицирането по ISO 27001:2005
Индикатор 10 Доставено, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване 1. Сървър необходим за разполагането на ERP/BPM системата
Индикатор 11 Доставено, инсталирано и въведено в експлоатация оборудване 2. Модулна ERP/BPM система с включени лицензи
Индикатор 12 Изработена обозначителна табела
Индикатор 13 Изработени стикери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз