Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.02-0092-C0001
Номер на проект: СО/QMS/153/15.01.2008
Наименование: "Увеличаване на конкурентноспособността на фирма НЕМЕЧЕК ООД чрез сертифицирането и спрямо международно признатата сертификационна схема IT Mark Elite"
Бенефициент: "НЕМЕЧЕК" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.08.2008
Начална дата: 02.09.2008
Дата на приключване: 02.09.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Създаване на предпоставки за постигане на по-високо ниво на конкурентноспособност на фирмата, както и за увеличаване на пазарния й дял
Дейности: Подготовка на одита и закупуване на необходимото оборудване
Идентифициране на проектите
Изготвяне на план за въвеждане на всяка от процесните области на CMMI 3 Ревизиране на съществуващите процеси във фирмата, Промяна на съществуващите процеси и въвеждането им в пилотни проекти
Извършване на одита 1. Фаза 0 – Планиране и подготовка на процеса на оценяване, 2. Фаза 1 – Запознаване с изискванията и ползите на сертификацията, 3. Фаза 2 – Оценяване на бизнес процесите, 4. Фаза 3 – Оценяване на процесите по информационна сигурност, 5. Фаза 4 – Оценяване на процесите по управление и разработка на софтуер и системи, 6. Фаза 5 – Анализ на резултатите и презентация на финалните заключения, 7. Фаза 6 – Доклад с резултатите до Европейския софтуерен институт и издаване на официален сертификат
Сертифициране
Информационни дейности
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 96 652 BGN
Общ бюджет: 140 951 BGN
БФП: 70 476 BGN
Общо изплатени средства: 70 476 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 476 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 68 976 BGN
2012 1 500 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 476 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 59 904 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 58 629 BGN
2012 1 275 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 904 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 571 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 10 346 BGN
2012 225 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 571 BGN
Финансиране от бенефициента 96 652 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз