Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0015-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Инвестиции в нови хоризонти - внедряване на интернет базирана система за управление на работата с клиенти.
Бенефициент: Рекламна агенция Киви ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е утвърждаване и разширяване дейността на рекламна агенция Киви ООД като важна и неотменна сфера в модерната пазарната икономика чрез непрекъснато технологично обновление и подобряване на обслужването.
Дейности: Дейност 1: Проектен старт
Дейност 2: Провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на дейностите по проекта
Дейност 3: Консултантски услуги за разработване на Интернет базирана система за управление на работата с клиенти на компанията (CRM системи)
Дейност 4: Разработване, тестване и внедряване на Интернет базирана система за управление на работата с клиенти на компанията (CRM системи) – софтуер и хардуер.
Дейност 5: Визуализация на проекта
Дейност 6: Одит и крайно отчитане на проекта
Дейност 7: Консултантски услуги
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Перси ООД
ВЕРЕО
"Витаро" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 380 700 BGN
Общ бюджет: 504 320 BGN
БФП: 378 240 BGN
Общо изплатени средства: 378 208 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 378 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 76 140 BGN
2013 302 068 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
378 208 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 321 504 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 64 719 BGN
2013 256 758 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
321 477 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 736 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 11 421 BGN
2013 45 310 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 731 BGN
Финансиране от бенефициента 126 900 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Редуциране стойността и сложността на управлението и поддръжката на ИТ инфраструктурата
Индикатор 6 Намаляване на себестойността на предлаганите продукти и услуги
Индикатор 7 Увеличаване на приходите от продажби.
Индикатор 8 Намаляване на оперативните разходи
Индикатор 9 Увеличаване на финансовия резултат на компанията;
Индикатор 10 Увеличаване на пазарния дял в сектор Реклама


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз