Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.07-0428-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на иновативна услуга „мобилна търговия на БФБ“ от ИП „БенчМарк Финанс” АД, като фактор за повишена конкурентоспособност
Бенефициент: "БенчМарк Финанс" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 03.12.2013
Начална дата: 21.12.2013
Дата на приключване: 28.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на иновативна услуга „мобилна търговия на БФБ“ от ИП „БенчМарк Финанс” АД, като фактор за повишена конкурентоспособност
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 „Инвестиции в ДМА/ДНА, необходими за внедряване на иновацията”
Подготовка и изпълнение на Дейност № 2 „Придобиване на права по интелектуална собственост и внедряване на иновацията“
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 „Визуализация на проекта“
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
Перси ООД
Ай Кю Платиниум
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 502 183 BGN
Общ бюджет: 717 039 BGN
БФП: 501 927 BGN
Общо изплатени средства: 501 867 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 501 927 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 477 074 BGN
2015 24 793 BGN
501 867 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 426 638 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 405 513 BGN
2015 21 074 BGN
426 587 BGN
В т.ч. Национално финансиране 75 289 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 71 561 BGN
2015 3 719 BGN
75 280 BGN
Финансиране от бенефициента 215 221 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой инвестиционни проекти
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 брой иновации, въведени/готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 5 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 6 брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 7 (Д) Внедрена иновативна услуга – „мобилна търговия на БФБ“
Индикатор 8 (Д) Доставени ДМА и ДНА, необходими за внедряване на иновацията
Индикатор 9 (Д) Създадени инвестиции в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз