Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.06-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Анализиране и идентификация на зависимости в големи масиви от данни – приложение за икономически и технологични анализи
Бенефициент: "АДИСС ЛАБ "ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 26.07.2012
Начална дата: 24.09.2012
Дата на приключване: 24.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е предоставяне на малки и средни организации на средства за бързо и ефективно анализиране на натрупаните от тях данни (както оперативни, така и исторически).Ще бъдат анализирани: какви обобщения на данни са желани от малки и средни организации най-често, характера на зависимости между данните, които дават нова информация за наблюдаваните обекти. На основата на анализа ще се дефинират начините на визуализиране на зависимостите и ще се подготви задание за партньора за изготвяне формални модели за извеждането на зависимостите. Съгласно проектните решения на партньора ще се разработят програмни средства. След проведените тестове на програмни средства от партньора ще се оцени тестването и резултатите.
Дейности: 5. Тестване, валидиране, модифициране на прототипа.
3. Проектиране на формални модели за извеждане на неявни зависимости
2. Идентифициране на неявни зависимости в големи масиви от данни
4. Разработване на програмни средства за анализ и идентифициране на зависимости в големи масиви от данни
7. Оценка на тестването и резултатите от програмния прототип
1. Анализ и необходимост от идентифициране на зависимости в големи масиви от данни.
6. Разработване на работни сценарии за приложения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 260 225 BGN
Общ бюджет: 317 704 BGN
БФП: 232 900 BGN
Общо изплатени средства: 232 900 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 232 900 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 48 373 BGN
2014 78 080 BGN
2015 106 447 BGN
232 900 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 197 965 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 117 BGN
2014 66 368 BGN
2015 90 480 BGN
197 965 BGN
В т.ч. Национално финансиране 34 935 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 7 256 BGN
2014 11 712 BGN
2015 15 967 BGN
34 935 BGN
Финансиране от бенефициента 98 701 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой създадени НИРД работни места
Индикатор 2 брой наети изследователи в предприятията
Индикатор 3 Определяне на алгоритми за извеждане на неявни зависимости от числени данни
Индикатор 4 Разработване на програмна система за извеждане на неявно зададени зависимости
Индикатор 5 Форми на експлоатациа на разработваната система


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз