Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.12-0364-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: ПОДОБРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ ЧРЕЗ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Бенефициент: "Интелсофт - Григоров, Кънев и Сие" СД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.04.2012
Начална дата: 27.04.2012
Дата на приключване: 27.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Осигуряване и подобряване на качеството и информационната сигурност на дружеството, на цялостната насоченост към клиентите и на ефективното използване на ресурсите и оптимизирането на управлението на бизнес-процесите.
Дейности: Дейност 1 (У1-Управле-ние на проекта):
Дейност 2 (К1- Консултиране за интегрирана система (ИС) за управление на качеството
Дейност 3 Закупуване на ДМА: сървъри и работни станции дисков масив, мрежов комутатор и лентово архивиращо устройство
Дейност 4 Закупуване на ДНА за CRM-система
Дейност 5 Закупуване на ДНА за ERP - система
Дейност 6 Закупуване на ДМА: специализирано устройство за мрежова сигурност и периметрова антивирусна защита.
Подготовка на Дейност 7 Закупуване на ДМА Средства за видеонаблюде-ние
Дейност 8 Закупуване на ДНА Софтуер за видеонаблюде-ние
Дейност 9 Сертифициране на интегрирана система (ИС) за управление
Дейност 10 Визуализация на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 189 510 BGN
Общ бюджет: 250 947 BGN
БФП: 188 210 BGN
Общо изплатени средства: 188 210 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 188 210 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 188 210 BGN
2015 0 BGN
188 210 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 978 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 159 978 BGN
2015 0 BGN
159 978 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 28 231 BGN
2015 0 BGN
28 231 BGN
Финансиране от бенефициента 63 170 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой лицензии/протоколи/ръководства за функциониране на въведените системи за управление в предприятията
Индикатор 5 Индикатор 1: Сформиран екип
Индикатор 6 Индикатор 2: Избрана консултантска организация за разработване и внедряване система за управление по стандарти ISO 9001 и ISO 27001
Индикатор 7 Индикатор 3: Избрана организация за проектиране, разработване и внедряване CRM система за работа с клиенти
Индикатор 8 Индикатор 4: Избрана организация за проектиране, разработване и внедряване ERP система за управление на ресурсите
Индикатор 9 Индикатор 5: Закупено и функциониращо оборудване
Индикатор 10 Индикатор 6: Избор на сертифицираща организация


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз