Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175177631 ФИН-СПРЕД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. ТОДОРИНИ КУКЛИ бл. 15 вх.Г ап.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
С грижа за бъдещето на Община Сатовча – ремонт и оборудване на детски заведения в Община Сатовча BG161PO001-4.1.01-0030-C0001
Интегриран проект за ремонт на училищата и детските градини в община Ценово BG161PO001-4.1.01-0071-C0001
Укрепване на свлачище с. Плетена - община Сатовча BG161PO001-4.1.02-0015-C0001
Извършване на енергоефективни мероприятия и изпълнение на необходимите СМР на СОУ ”Хр.Ботев” BG161PO001-4.1.01-0074-C0001
"Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда в МУ-Плевен чрез подобряавне на енергийната ефективност на учебните корпуси, осигуряване на достъпна среда и модернизация на библиотеката" BG161PO001-1.1.07-0012-C0001
Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна среда във ВСУ "Любен Каравелов" чрез подобряване на енергийната ефективност на учебен блок 6 и модернизация на библиотеката. BG161PO001-1.1.07-0014-C0001
Подобряване на физическата и жизнена среда в община Варна BG161PO001-1.4.05-0018-C0001
Оптимизиране на част от общинската образователна инфраструктура за привеждането й в съответствие с наложените стандарти и изисквания BG161PO001-1.1.09-0035-C0001
Почистване коритото на р. Берковска и р. Раковица, корекция на реките и изграждане на крайбрежни стени по бреговете на Берковска рекав района около моста за влизане в кв Раковица BG161PO001-4.1.04-0076-C0001
Дренбомащабни мерки за предотвратявания на наводнения чрез отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла Слатина BG161PO001-1.4.06-0040-C0001
"Изграждане на съоръжения срещу наводнения на река Крива река в границите на град Плиска, Община Каспичан" BG161PO001-1.4.06-0041-C0001
Осигуряване на ефективна социална инфраструктура в община Стамболийски, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип BG161PO001-1.1.11-0025-C0001
Осигуряване на ефективна и рентабилна образователна инфраструктура в община Криводол чрез внедряване на енергоефективни мерки в ОУ "Васил Левски" с.Ракево BG161PO001-4.1.03-0087-C0001
Подобряване състоянието на образователната инфраструктура чрез внедряване на мерки за енергийна ефективност в три основни училища в селата Ябланово, Тича и Градец BG161PO001-4.1.03-0092-C0001
"Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на наводнения чрез рехабилитация на охранителен канал" BG161PO001-4.1.04-0068-C0001
Подобряване на здравното обслужване в община Годеч чрез изграждане на модерен здравен център BG161PO001-4.1.05-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз