Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 000215946 Община Трявна
Седалище Област: Габрово Oбщина: Трявна 5350 Трявна ул. Ангел Кънчев 21
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Спорт, изкуство, екология - избираш ТИ" 02.07.2008 27 974 27 974 0 27 966 11,00 Приключен
Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейности "Социален асистент" и "Домашен помощник" в община Трявна 13.05.2008 80 287 74 796 6 120 74 674 12,00 Приключен
Инвестиция за устойчиво бъдеще на община Трявна чрез прилагане на мерки за ЕЕ в образователна инфраструктура 13.12.2010 701 845 701 845 0 596 568 18,00 Приключен
Изграждане на инфраструктурни съоръжения по река Тревненска в гр. Трявна за предотвратяване на наводнения. 01.06.2011 621 423 616 492 4 931 585 668 24,00 Приключен
"Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води - гр. Трявна и довеждащ колектор към нея" 21.09.2011 10 728 880 10 378 228 2 485 781 10 365 693 49,63 Приключен
Трявна - градът, в който се ражда красота 23.11.2011 2 694 092 2 419 930 321 224 2 419 930 27,83 Приключен
""Нова възможност за обществена солидарност" - социално предприятие за обществено хранене - Трявна" 14.12.2011 166 085 166 085 0 166 018 18,00 Приключен
„Център за услуги в домашна среда – Трявна” 19.11.2012 143 519 143 519 0 133 467 17,00 Приключен
Подобряване на процеса за ефективна координация и партньорство при разработване и реализиране на политики за устойчиво развитие на община Трявна 26.11.2013 29 146 29 146 0 29 146 9,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като изпълнител.Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз