Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0096-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/567
Наименование: ---
Бенефициент: СОУ "П. Р. Славейков"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 19.06.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Развитие на физическия, интелектуален и личностен потенциал на всяко дете, посредством създаване на условия на активното му участие в системаот извънкласни и извънучилищни дейноси, съобразно интересите и дарованията му.
Дейности: 1. Изпълнение на дейност 1 мобилизиране екипа за изпълнение на проекта
2. Изпълнение на дейност 2 Информиране и публичност
3. Изпълнение на дейност 3 Сформиране на кръжок "Опознай родния край на колело"
4. Изпълнение на дейност 4 Закупуване на необходимото за изпълнение на проекта оборудване
5. Изпълнение на дейност 5 Организиране на две еднодневни екскурзии за най-малките ученици с последващо представяне на видяното посредством разкази и рисунки
6. Изпълнение на дейност 6 Създаване на презентации от учениците на тема "Родния край видян на колело"
7. Изпълнение на дейност 7 Организиране на изложба "Роден край"
8. Изпълнение на дейност 8 Отчитане на проекта пред възложителя
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 722 BGN
Общ бюджет: 29 599 BGN
БФП: 29 599 BGN
Общо изплатени средства: 29 595 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 599 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 6 344 BGN
2009 23 251 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
29 595 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 159 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 5 393 BGN
2009 19 763 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
25 156 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 952 BGN
2009 3 488 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 439 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз