Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.2.01-0026-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/4.2-01/574
Наименование: Спорт, изкуство, екология - избираш ТИ"
Бенефициент: Община Трявна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 02.06.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за по-хармонично развитие на подрастващите , чрез осмисляне и организиране на свободното им време в система от извънкласни и извънучилищни дейности.
Дейности: 1.Подготовка на дейност 1 - Сформиране на екип за управление на проекта
1.1.Изпълнение на дейност 1 -Сформиране на екип за управление на проекта.
2.Подготовка на дейност 2 – Информационна кампания
2.1.Изпълнение на дейност 2 – Информационна кампания.
3.Подготовка на дейност 3 – Сформиране на екоклуб ,,Зелено бъдеще”
3.1.Изпълнение на дейност 3 Сформиране на екоклуб ,,Зелено бъдеще”
4.Подготовка на дейност 4 – Сформиране на клуб “Театрална работилница”.
4.1.Изпълнение на дейност 4 - Сформиране на клуб “Театрална работилница”.
5.Подготовка на дейност 5 – Създаване на спортен клуб ,,Баскетбол”
5.1.Изпълнение на дейност 5 - Създаване на спортен клуб “Баскетбол”.
6.Подготовка на дейност 6 – Закупуване на предвиденото по проекта оборудване.
6.1.Изпълнение на дейност 6 - Закупуване на предвиденото по проекта оборудване.
7.Подготовка на дейност 7 – Организиране транспортирането на учениците.
7.1.Изпълнение на дейност 7 - Организиране транспортирането на учениците.
8.Подготовка на дейност 8 – Организиране и провеждане на фестивал.
8.1.Изпълнение на дейност 8- Организиране и провеждане на фестивал.
9.Подготовка на дейност 9 – Отчитане на проекта пред възложителя
9.1.Изпълнение на дейност – 9 - Отчитане на проекта пред възложителя
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 299 BGN
Общ бюджет: 27 974 BGN
БФП: 27 974 BGN
Общо изплатени средства: 27 966 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 27 974 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 450 BGN
2009 9 164 BGN
2010 9 352 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
27 966 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 23 778 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 033 BGN
2009 7 789 BGN
2010 7 949 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
23 771 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 196 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 418 BGN
2009 1 375 BGN
2010 1 403 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
4 195 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици, участващи в извънучилищни дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз