Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175300308 Хели България АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1784 София ул. "Андрей Ляпчев" №51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Повишаване на конкурентоспособността на "МИЛЕНИУМ МК 2010" ООД чрез въвеждане на енергоефективно технологично оборудване BG161PO003-2.3.02-0059-C0001
Подобряване на енергийната ефективност на "Вета Фарма" АД BG161PO003-2.3.02-0053-C0001
"ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ТЕХНОЛОГИИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТНА СРЕДА В ЕНЕРКЕМИКАЛ ЕООД BG161PO003-2.3.02-0075-C0001
"Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Диана" ООД" BG161PO003-2.3.02-0090-C0001
"Повишаване на енергийната ефективност на СМС ИНВЕСТ ООД" BG161PO003-2.3.02-0134-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в "Ником 97" АД" BG161PO003-2.3.02-0169-C0001
Внедряване на собствено разработени иновативни продукти в производствения процес на „Уолтопия” ООД BG161PO003-1.1.07-0331-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност в ПЛАСТ-60 ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0182-C0001
"Внедряване на зелени технологии в ИНХОМ-98" BG161PO003-2.3.02-0164-C0001
Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в Завод за рециклиране на излезли от употреба гуми чрез механично раздробяване BG161PO003-2.3.02-0236-C0001
"Повишаване на конкурентоспособността на "Дикси"ООД чрез подобряване на енергийната ефективност" BG161PO003-2.3.02-0223-C0001
Подобряване на енергийната ефективност и внедряване на енергоспестяващи машини в Герканд ООД BG161PO003-2.3.02-0247-C0001
"Мерки за повишаване на енергийната ефективност в "Мегахим АД" BG161PO003-2.3.02-0332-C0001
"Инвестиции за устойчиво развитие на "Ню Бейкъри" ЕООД" BG161PO003-2.3.02-0362-C0001
"Подобряване на енергийната ефективност на Екофол АД, гр.Търговище" BG161PO003-2.3.02-0347-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз