Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0332-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в "Мегахим АД"
Бенефициент: "Мегахим" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.04.2014
Начална дата: 20.05.2014
Дата на приключване: 20.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: "Мерки за повишаване на енергийната ефективност в "Мегахим АД"
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Извършване на дейности по препоръчаните от енергийния одитор мерки
Дейност 1.1. по мярка 1: Саниране на производствена сграда
Дейност 1.2. по мярка 2: Подмяна на 5 броя мотокари
Дейност 1.3. по мярка 3: Доставка на спектрофотометър към машини за тониране на бои
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Финализиране и отчитане на проекта
Дейност 4 Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 240 325 BGN
Общ бюджет: 480 649 BGN
БФП: 240 325 BGN
Общо изплатени средства: 240 325 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 240 325 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 240 325 BGN
240 325 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 204 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 204 276 BGN
204 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 36 049 BGN
36 049 BGN
Финансиране от бенефициента 240 325 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 2 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 3 (Д) Доставени и въведени в експлоатация енергоспестяващи активи
Индикатор 4 (Д) Изработени материали за визуализация на проекта
Индикатор 5 (Д) Подаден финален отчет за изпълнението на проекта
Индикатор 6 (Д) Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкосттта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз