Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0090-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Диана" ООД"
Бенефициент: "ДИАНА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 08.10.2013
Начална дата: 07.11.2013
Дата на приключване: 07.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: "Инвестиции за повишаване на енергийната ефективност на "Диана" ООД"
Дейности: Дейност 1: „Доставка на оборудването и въвеждането му в експлоатация“
Дейност 2: „Извършване на дейности за визуализация“
Дейност 3: „Отчитане“
Извършване на енергиен одит („обследване за енергийна ефективност”)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 612 587 BGN
Общ бюджет: 1 225 174 BGN
БФП: 612 587 BGN
Общо изплатени средства: 612 587 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 612 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 612 587 BGN
2015 0 BGN
612 587 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 520 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 520 699 BGN
2015 0 BGN
520 699 BGN
В т.ч. Национално финансиране 91 888 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 91 888 BGN
2015 0 BGN
91 888 BGN
Финансиране от бенефициента 612 587 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Очаквана средна стойност на енергоспестяване от реализираните по проекта инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в подкрепените предприятия
Индикатор 4 Очаквана средна стойност на намаляване на енергоемкостта на производството на единица продукция в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Среден дял на предприятията, които използват общи и специализирани консултантски услуги!
Индикатор 6 Приемо-предавателни протоколи:
Индикатор 7 Поставена табела/
Индикатор 8 Поставени стикери/
Индикатор 9 Подготвен и подаден финален технически и финансов отчет/
Индикатор 10 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта/
Индикатор 11 Създадени работни места/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз