Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.02-0236-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в Завод за рециклиране на излезли от употреба гуми чрез механично раздробяване
Бенефициент: "ЕКОМЕДИАНА РИСАЙКЛИНИНГ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 04.12.2013
Начална дата: 16.01.2014
Дата на приключване: 16.01.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на енергийно ефективно оборудване в Завод за рециклиране на излезли от употреба гуми чрез механично раздробяване
Дейности: Дейност 1: „Доставка на оборудването и въвеждането му в експлоатация“
Дейност 2: „Извършване на СМР“
Дейност 3: „Извършване на дейности за визуализация“
Дейност 4: „Одит“
Дейност 5: „Отчитане“
Разходи за извършване на енергиен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 999 999 BGN
Общ бюджет: 3 999 999 BGN
БФП: 1 999 999 BGN
Общо изплатени средства: 1 999 999 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 999 999 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 999 999 BGN
1 999 999 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 700 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 700 000 BGN
1 700 000 BGN
В т.ч. Национално финансиране 300 000 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 300 000 BGN
300 000 BGN
Финансиране от бенефициента 2 000 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти за възобновяеми енергийни източници
Индикатор 2 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз